Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.274425 Tia1cytotoxic granule-associated RNA binding protein 1 6  6 D2  21841 
 Gene Ontology apoptosis | cytoplasm | nucleus | RNA binding
 Human Homolog TIA1[TIA1 cytotoxic granule-associated RNA binding protein]
 Clusters 
   Neighbors    

Total 6 In Situ Hybridization Images

Images -- Click to EnlargeSAGE Tags

Total 232 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCATAAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
ATTAAAAAAA (2)
CCCTTCTTCT (3)
GAAATGATCT (2)
GAAGCCAGAA
GAGCCAGTAT
GCTGCTGCGG (2)
TAATATAGAT
TACCAGGAAC
TCTCAAAAAA (3)
TGGTGGAATG
TTGATTTGCT
112.50.1125
Cb medulloblastomaAAGAAGAAAA (2)
ATAAAAAAAA (2)
ATCAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
CCCTTCTTCT (3)
GAAGCCAGAA
GAGCCAGTAT
GCCACGTATA
GCTTTGGTCT
GCTTTTGGTC
TCTCAAAAAA (3)
TGGTGGAATG
150.10.1501
P8 GC+1d cultureAAGAAGAAAA (2)
AATTTTAAGA
ATAAAAAAAA (2)
ATCAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
ATTAAAAAAA (2)
CCCTTCTTCT (3)
GAAGCCAGAA
GAGCCAGTAT
GCCACGTATA
GCTTTGGTCT
GCTTTTGGTC
TAATATAGAT
TCTCAAAAAA (3)
TGAATATCAC
TGGTGGAATG
55.60.0556
P8 GC+SHH+1d cultureATAAAAAAAA (2)
ATCAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
ATTAAAAAAA (2)
CCCTTCTTCT (3)
GAGCCAGTAT
GCCACGTATA
GCTGCTGCGG (2)
GCTTTGGTCT
GCTTTTGGTC
TAATATAGAT
TACCAGGAAC
TCTCAAAAAA (3)
TGTTTGTTGG (2)
TTGATTTGCT
690.069
3T3 fibroblastsATTAAAAAAA (2)
GAGCCAGTAT
GCTGCTGCGG (2)
TGGTGGAATG
24.50.0245
E15 cortexCCCTTCTTCT (3)
GAGCCAGTAT
TGGTGGAATG
1830.183
P1 cortexATCAAAAAAA (2)
CCCTTCTTCT (3)
GCCACGTATA
GCTTTGGTCT
TGGAGGGACG
TGGTGGAATG
36.20.0362
HypothalamusATAAAAAAAA (2)
ATCAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
ATTAAAAAAA (2)
CAAAATGCTG
CCCTTCTTCT (3)
GAAGCCAGAA
GAGCCAGTAT
TCTCAAAAAA (3)
TGGTGGAATG
TTGATTTGCT
72.20.0722
E12.5 retinaATAAAAAAAA (2)
ATCAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
ATTAAAAAAA (2)
CCCTTCTTCT (3)
GAGCCAGCAG (2)
GAGCCAGTAT
GCCACGTATA
GCTTTGGTCT
TAATATAGAT
TGGTGGAATG
101.60.1016
E14.5 retinaAATTTTAGGA
ATAAAAAAAA (2)
ATCAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
ATTAAAAAAA (2)
CCCTTCTTCT (3)
GAAAAAGAGA (2)
GAGCCAGCAG (2)
GAGCCAGTAT
GCCACGTATA
GCTGCTGCGG (2)
TAATATAGAT
TACCAGGAAC
TCTCAAAAAA (3)
TGGAGGGACG
119.90.1199
E16.5 retinaAAAAAGTTTT
AAGAAGAAAA (2)
ATAAAAAAAA (2)
ATCAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
ATTAAAAAAA (2)
CCCTTCTTCT (3)
GAAATGATCT (2)
GAGCCAGTAT
GCCACGTATA
TAATATAGAT
TACCAGGAAC
TCTCAAAAAA (3)
TGGAGGGACG
79.40.0794
E18.5 retinaAAAAAGTTTT
ATAAAAAAAA (2)
ATCAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
ATTAAAAAAA (2)
CCCTTCTTCT (3)
GAGCCAGTAT
GCCACGTATA
GCTGCTGCGG (2)
GCTTTGGTCT
GTATGATGCA (2)
TAATATAGAT
TCTCAAAAAA (3)
TGAATATCAC
TGGTGGAATG
TTGATTTGCT
116.50.1165
P0.5 retinaATAAAAAAAA (2)
ATCAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
CCCTTCTTCT (3)
GAGCCAGCAG (2)
GAGCCAGTAT
GCCACGTATA
GCTTTGGTCT
GCTTTTGGTC
TGGTGGAATG
55.10.0551
P2.5 retinaATAAAAAAAA (2)
ATCAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
ATTAAAAAAA (2)
CAAAATGCTG
CCCTTCTTCT (3)
GAAATGATCT (2)
GAGCCAGTAT
GCCACGTATA
GCTTTGGTCT
TAATATAGAT
TCTCAAAAAA (3)
102.30.1023
P4.5 retinaAATTTTAAGA
ATAAAAAAAA (2)
ATCAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
ATTAAAAAAA (2)
CCCTTCTTCT (3)
CTTGCGTCCT
GAAATGATCT (2)
GAGCCAGTAT
GCCACGTATA
GCTGCTGCGG (2)
GTATGATGCA (2)
TAATATAGAT
TCTCAAAAAA (3)
TGGTGGAATG
109.20.1092
P6.5 retinaATAAAAAAAA (2)
ATCAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
CCCTTCTTCT (3)
GAGCCAGTAT
GCCACGTATA
GCTGCTGCGG (2)
GCTTTGGTCT
TAATATAGAT
TCTCAAAAAA (3)
TGGAGGGACG
69.90.0699
P10.5 crx- retinaAAGAAGAAAA (2)
AATTTTAAGA
AATTTTAGGA
ATAAAAAAAA (2)
ATCAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
ATTAAAAAAA (2)
CTTGCGTCCT
GAGCCAGTAT
GCCACGTATA
GCTTTGGTCT
54.10.0541
P10.5 crx+ retinaAAAAAGTTTT
ATAAAAAAAA (2)
ATCAAAAAAA (2)
ATGAAAAAAA (2)
CCCTTCTTCT (3)
GAAGCCAGAA
GAGCCAGTAT
GCCACGTATA
GCTGCTGCGG (2)
GCTTTGGTCT
GCTTTTGGTC
TCTCAAAAAA (3)
TGGTGGAATG
TGTTTGTTGG (2)
95.80.0958
Adult retinalATCAAAAAAA (2)
CCCTTCTTCT (3)
GAGCCAGCAG (2)
GAGCCAGTAT
GCCACGTATA
GCTTTGGTCT
GTATGATGCA (2)
TACCAGGAAC
TCTCAAAAAA (3)
TGTTTGTTGG (2)
35.50.0355
ONLAAAAAGTTTT
AAGAAGAAAA (2)
AATTTTAGGA
ATAAAAAAAA (2)
CTTGCGTCCT
GAAAAAGAGA (2)
GAGCCAGTAT
GCCACGTATA
GCTTTGGTCT
TAATATAGAT
TACCAGGAAC
TCTCAAAAAA (3)
TGAATATCAC
400.04