Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.276137 Atp5a1ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, alpha subunit, isoform 1 18  18 50.0 cM  11946 
 Gene Ontology ATP binding | ATP biosynthesis | ATP synthesis coupled proton transport | extracellular space | hydrogen ion transporter activity | hydrogen-exporting ATPase activity, phosphorylative mechanism | hydrogen-transporting ATP synthase activity, rotational mechanism | hydrogen-transporting ATPase activity, rotational mechanism | hydrolase activity | hydrolase activity, acting on acid anhydrides, catalyzing transmembrane movement of substances | mitochondrion | proton transport | proton-transporting ATP synthase complex (sensu Eukarya) | proton-transporting two-sector ATPase complex
 Human Homolog ATP5A1[ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, alpha subunit, isoform 1, cardiac muscle] | ATP5A1[ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, alpha subunit, isoform 1, cardiac muscle]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 231 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
AAATAAAGTT (2)
AAGAGACACC
AATAAAAAGT (4)
AATAAAAGCT (2)
AATAAAAGTT (2)
AATTAAAGTT (2)
ATCTCCCAGG
CCTCTAACAC
CTGGGATAGC
GAAAGGCCAC (2)
GATAGATAAT
GCTATTGAAG
GGCTGAGGAA (2)
GTACCTGCCA
TAAATGCTTA
TGGGGAAAAG
285.40.2854
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
AAGAGACACC
AATAAAAGTC
AATAAAAGTT (2)
GAGATTTCTT
GATAGATAAT
GCTTTTAAAG
GTACCTGCCA
TAAATGCTTA
TGATTTCTGT
TGGGGAAAAG
924.80.9248
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAATAAAGTT (2)
AAGTCACCAT (2)
AATAAAAGCT (2)
AATAAAAGTT (2)
AATTAAAGTT (2)
CGGGATGCCC
GAAAGGCCAC (2)
GATAGATAAT
GCTATTGAAG
GTACCTGCCA
TCCCTTCACT
TTGAGTTCCA
TTGAGTTTCA
266.80.2668
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAATAAAGTT (2)
AAGTCACCAT (2)
AATAAAAGTT (2)
AATTAAAGTT (2)
GAAAGGCCAC (2)
GAGATTTCTT
GATAGATAAT
GCTATTGAAG
GTACCTGCCA
TAAATGCTTA
TGATTTCTGT
357.20.3572
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
GATAGATAAT
31.50.0315
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
AATAAAAGTT (2)
GATAGATAAT
GTACCTGCCA
TGGGGAAAAG
247.30.2473
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
AATAAAAGTT (2)
AATTAAAGTT (2)
ACCCAACATC
ATCTCCCAGG
CGGGATGCCC
CTGGGATAGC
GATAGATAAT
GCCCCCCCGC
GGAGAGGTAC
GTACCTGCCA
TCCCTTCACT
313.30.3133
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
AAATAAAGTT (2)
AAGAGACACC
AATAAAAGTC
AATAAAAGTT (2)
ATCTCCCAGG
GAAAGGCCAC (2)
GATAGATAAT
GGAGAGTACT
TGATTTCTGT
1810.181
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAATAAAGTT (2)
AAGTCGTGCT
AATAAAAGTT (2)
CTGGGATAGC
GAAAGGCCAC (2)
GAGATTTCTT
GATAGATAAT
GCTATTGAAG
GGAGAGGTAC
GGTTCCTTTT (2)
TGGGGAAAAG
TTGAGTTTCA
2030.203
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAGTCACCAT (2)
AAGTCGTGCT
AATAAAAGTT (2)
AATTAAAGTT (2)
GAAAGGCCAC (2)
GACACACACA
GATAGATAAT
GCCCCCCCGC
GGAGAGTACT
GGCTGAGGAA (2)
GTACCTGCCA
TGATTTCTGT
TTGAGTTTCA
1600.16
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAATAAAGTT (2)
AAGTCGTGCT
AATAAAAGTT (2)
AATTAAAGTT (2)
ACCCAACATC
ATTGCCCTTG
GAAAGGCCAC (2)
GATAGATAAT
GGAGAGTACT
GGCTGAGGAA (2)
GTACCTGCCA
TGATTTCTGT
TTGAGTTCCA
132.20.1322
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AATAAAAGTT (2)
AATTAAAGTT (2)
CCTCTAACAC
GATAGATAAT
GCCCCCCCGC
GGAGAGTACT
GGTTCCTTTT (2)
GTACCTGCCA
TGATTTCTGT
454.60.4546
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AATAAAAAGT (4)
AATAAAAGTT (2)
ATCTCCCAGG
GAAAGGCCAC (2)
GAGATTTCTT
GATAGATAAT
GGAGAGGTAC
GGAGAGTACT
GTACCTGCCA
TGATTTCTGT
157.20.1572
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAGAGACACC
AAGTCACCAT (2)
AAGTCGTGCT
AATAAAAGTT (2)
AATTAAAGTT (2)
GAAAGGCCAC (2)
GATAGATAAT
GCTATTGAAG
GGTTCCTTTT (2)
GTACCTGCCA
387.30.3873
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAATAAAGTT (2)
AAGAGACACC
AATAAAAGTT (2)
AATTAAAGTT (2)
ATTGCCCTTG
CCTCTAACAC
GAAAGGCCAC (2)
GATAGATAAT
GCTATTGAAG
GTACCTGCCA
TCCCTTCACT
TGGGGAAAAG
TTGAGTTCCA
362.80.3628
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAATAAAGTT (2)
AAGAGACACC
AAGTCGTGCT
AATAAAAGTT (2)
AATTAAAGTT (2)
ATCTCCCAGG
GAAAGGCCAC (2)
GATAGATAAT
GGAGAGGTAC
GTACCTGCCA
TAAATGCTTA
TCCCTTCACT
338.40.3384
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
AAGAGACACC
AAGTCACCAT (2)
AATAAAAAGT (4)
AATAAAAGTC
AATAAAAGTT (2)
AATTAAAGTT (2)
ATCTCCCAGG
GAAAGGCCAC (2)
GATAGATAAT
GGTTCCTTTT (2)
124.70.1247
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
AAATAAAGTT (2)
AAGTCACCAT (2)
AAGTCGTGCT
AATAAAAAGT (4)
AATAAAAGTT (2)
GAAAGGCCAC (2)
GATAGATAAT
GGCTGAGGAA (2)
GTACCTGCCA
TCCCTTCACT
TGATTTCTGT
TGGGGAAAAG
172.90.1729
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
AATAAAAGTT (2)
ATCTCCCAGG
GAAAGGCCAC (2)
GATAGATAAT
GCTTTTAAAG
GTACCTGCCA
TGATTTCTGT
87.30.0873
ONLAAAAAAAAAA (2)
AAATAAAGTT (2)
AAGCTGGATG
AATAAAAGCT (2)
AATAAAAGTT (2)
AATTAAAGTT (2)
ATTGCCCTTG
GAAAGGCCAC (2)
GACACACACA
GATAGATAAT
GCTATTGAAG
GCTTTTAAAG
TAAATGCTTA
TGATTTCTGT
TTGAGTTCCA
TTGAGTTTCA
181.70.1817