Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.288567 Hbbhemoglobin beta chain complex 7  7 50.0 cM  15127 
 Mm.288567 Hbb-b1hemoglobin, beta adult major chain 7  7 50.0 cM  15129 
 Mm.288567 Hbb-b2hemoglobin, beta adult minor chain 7  7 50.0 cM  15130 
 Mm.288567 Hbb-bh1hemoglobin Z, beta-like embryonic chain 7  7 49.96 cM  15132 
 Mm.288567 Hbb-yhemoglobin Y, beta-like embryonic chain 7  7 49.95 cM  15135 
 Gene Ontology hemoglobin complex | oxygen transport | oxygen transporter activity | transport
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 208 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAGAAAATCAG (5)
CATCCTGAGA (6)
GAAAGAAAAT (5)
GACAGCCTCA (5)
GCAAAAAAAT (5)
GCAAGAAAGT (5)
GGCAAAGATT (6)
GGCAATATTA (6)
GTGCACCTGA (5)
GTTAAATGTT (6)
TGAATCCTGA (6)
TGGATCCTGA (5)
TGGTTCTTGA (7)
TGTCAGTTGT (6)
TTGAATAAAG (6)
148.40.1484
Cb medulloblastomaAATAAGTGAA (5)
AGAAAATCAG (5)
ATAGCAGAGG (5)
CATCCTGAGA (6)
GGCAAAGATT (6)
GGCAATATTA (6)
TGGAATCCTG (5)
TGGATCCTGA (5)
140.90.1409
P8 GC+1d cultureAATAAGTGAA (5)
AGAAAATCAG (5)
ATCAAATGGT (5)
CATAAAAAAA (6)
GCAAAAAAAT (5)
GCCTTCCAAA (5)
GGCAAAGATT (6)
GGCAATATTA (6)
TGAATCCTGA (6)
TGGATCCTGA (5)
TGGTTCTTGA (7)
41.90.0419
P8 GC+SHH+1d cultureCATCCTGAGA (6)
GACAGCCTCA (5)
GCAAAAAAAT (5)
GGCAAAGATT (6)
TGAATCCTGA (6)
TGGAATCCTG (5)
TGGATCCCTG (5)
TGGATCCTGA (5)
TGGTTCTTGA (7)
TGTCAGTTGT (6)
32.70.0327
3T3 fibroblastsCACAGAAAGT (6)
CATCCTGAGA (6)
GCCAGAAAGT (5)
GGCAATATTA (6)
TGGTTCTTGA (7)
TGTCAGTTGT (6)
24.50.0245
E15 cortexATCAAATGGT (5)
ATGGATGATT (5)
CGGATCCTGA (5)
GCAAGAAAGT (5)
GCCAGAAAGT (5)
GGCAAAGATT (6)
GGCAATATTA (6)
TGGAATCCTG (5)
TGGATCCTGA (5)
TGTCAGTTGT (6)
232.20.2322
P1 cortexCCTGGCTCAC (5)
TGGATCCTGA (5)
18.10.0181
HypothalamusAGAAAATCAG (5)
ATAGCAGAGG (5)
ATCAAATGGT (5)
ATGGATGATT (5)
CATAAAAAAA (6)
GCAAAAAAAT (5)
GGCAAAGATT (6)
GGCAATATTA (6)
GTTAAATGTT (6)
TGAATCCTGA (6)
TGGAATCCTG (5)
TGGATCCTGA (5)
77.70.0777
E12.5 retinaAGAAAATCAG (5)
CACAGAAAGT (6)
GGCAAAGATT (6)
GGCAATATTA (6)
TGAATCCTGA (6)
TGGATCCTGA (5)
TGGTTCTTGA (7)
TTGAATAAAG (6)
TTTAATAAAG (6)
56.50.0565
E14.5 retinaAGAAAATCAG (5)
ATAGCAGAGG (5)
ATGGATGATT (5)
CACAGGAAGC (5)
CAGCTTGTCA (5)
CATCCTGAGA (6)
GGCAAAGATT (6)
GGCAATATTA (6)
GTGCACCTGA (5)
TAAATCCTAA (5)
TGAATCCTGA (6)
TGGATCCTGA (5)
TGGTTCTTGA (7)
TGTCAGTTGT (6)
TTTAATAAAA (8)
TTTAATAAAG (6)
121.90.1219
E16.5 retinaCAGCTTGTCA (5)
GAAAGAAAAT (5)
GCAAGAAAGT (5)
GCCTTCCAAA (5)
GGCAAAGATT (6)
GGCAATATTA (6)
GTGCACCTGA (5)
TAAATCCTAA (5)
TGAATCCTGA (6)
TGGAATCCTG (5)
TGGATCCTGA (5)
TGGTTCTTGA (7)
TGTCAGTTGT (6)
66.70.0667
E18.5 retinaAGAAAATCAG (5)
ATCAAATGGT (5)
CATAAAAAAA (6)
CATCCTGAGA (6)
GCAAAAAATT (5)
GGCAAAGATT (6)
GGCAATATTA (6)
TGGAATCCTG (5)
TGGTTCTTGA (7)
TTGAATAAAG (6)
TTTAATAAAG (6)
39.90.0399
P0.5 retinaGCCTTCCAAA (5)
GGCAAAGATT (6)
GGCAATATTA (6)
TGAATCCTGA (6)
TGGAATCCTG (5)
TGGATCCTGA (5)
TGTCAGTTGT (6)
27.60.0276
P2.5 retinaAGAAAATCAG (5)
ATCAAATGGT (5)
GAAAGAAAAT (5)
GCAAAAAATT (5)
GGCAAAGATT (6)
GGCAATATTA (6)
GTTAAATGTT (6)
TGAATCCTGA (6)
TGGAATCCTG (5)
TGGATCCTGA (5)
TGGTTCTTGA (7)
TGTCAGTTGT (6)
TTTAATAAAG (6)
47.80.0478
P4.5 retinaAGAAAATCAG (5)
ATCAAATGGT (5)
GCCAGAAAGT (5)
GGCAAAGATT (6)
GGCAATATTA (6)
TGAATCCTGA (6)
TGGAATCCTG (5)
TGGATCCTGA (5)
TGGTTCTTGA (7)
TGTCAGTTGT (6)
TTTAATAAAA (8)
49.80.0498
P6.5 retinaAATAAGTGAA (5)
CACAGAAAGT (6)
CATAAAAAAA (6)
CATCCTGAGA (6)
GAAAGAAAAT (5)
GCCAATTTAA (5)
GCCAGAAAGT (5)
GGCAAAGATT (6)
GGCAATATTA (6)
TAAATCCTAA (5)
TGAACAATGG (5)
TGGAATCCTG (5)
TGGATCCTGA (5)
TGGTTCTTGA (7)
TGTCAGTTGT (6)
53.60.0536
P10.5 crx- retinaATAGCAGAGG (5)
CATCCTGAGA (6)
GGCAAAGATT (6)
GGCAATATTA (6)
GTGCACCTGA (5)
TGGAATCCTG (5)
TGGATCCTGA (5)
TGGTTCTTGA (7)
133.90.1339
P10.5 crx+ retinaAGAAAATCAG (5)
CACAGGAAGC (5)
GCAAAAAAAT (5)
GCCAATTTAA (5)
GGCAAAGATT (6)
GGCAATATTA (6)
TGAACAATGG (5)
TGGAATCCTG (5)
TGGATCCTGA (5)
TGGTTCTTGA (7)
TGTCAGTTGT (6)
TTTAATAAAA (8)
78.60.0786
Adult retinalATGAACACTG (9)
CCTGGCTCAC (5)
GGCAAAGATT (6)
TGAATCCTGA (6)
TGGATCCTGA (5)
TGGTTCTTGA (7)
TGTCAGTTGT (6)
TTTAATAAAA (8)
53.80.0538
ONLATCAAATGGT (5)
ATGAACACTG (9)
ATGGATGATT (5)
CATCCTGAGA (6)
GAAAGAAAAT (5)
GACAGCCTCA (5)
GCAAGAAAGT (5)
GGCAAAGATT (6)
TGGAATCCTG (5)
TGGATCCTGA (5)
TGGTTCTTGA (7)
49.60.0496