Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.288682 Cpsf6cleavage and polyadenylation specific factor 6 10    66698 
 Gene Ontology nucleic acid binding
 Human Homolog CPSF6[cleavage and polyadenylation specific factor 6, 68kDa]
 Clusters 
   Neighbors    

Total 7 In Situ Hybridization Images

Images -- Click to EnlargeSAGE Tags

Total 147 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
AAGCCTTACA
AATTTTTAAA (3)
ACTAATTAAG
GAGATCAAGA
GATAAACTGA
GCTCAAGGAA
GTATTTATCT
GTGTGGCTTG (2)
TACCATTTAA (4)
TGTTTACAAG
TTTAATTCAC
251.20.2512
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
AATGTATAGC
AATTTTTAAA (3)
CACAGTCTCT
GGAGTAAATT
GTATTTATCT
TACCATTTAA (4)
TGTTTACAAG
827.80.8278
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
CCAACATCAG
CTAGCCAGGT
GAGATCAAGA
GCTCAAGGAA
GTATTTATCT
GTGTGGCTTG (2)
TACCATTTAA (4)
TATGTCCACA
TTTGCTTATG
226.90.2269
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AATTTTTAAA (3)
GATAAACTGA
GCTCAAGGAA
GTATTTATCT
TACCATTTAA (4)
2940.294
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
280.028
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
TACCATTTAA (4)
217.70.2177
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
ACTAATTAAG
GAGATCAAGA
GCTCAAGGAA
GTATTTATCT
TTTGCTTATG
277.10.2771
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
CTAGCCAGGT
GGATGCAAAG
TACCATTTAA (4)
TGTTTACAAG
143.10.1431
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACTAATTAAG
CTAGCCAGGT
GATAAACTGA
GCTCAAGGAA
GTATTTATCT
TACCATTTAA (4)
TGTTTACAAG
172.90.1729
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AATTTTTAAA (3)
ACTAATTAAG
CACAGTCTCT
CCAACATCAG
GATAAACTGA
GGAGTAAATT
GTATTTATCT
GTGTGGCTTG (2)
TACCATTTAA (4)
TATGTCCACA
TTTAATTCAC
125.40.1254
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
CTAGCCAGGT
GATAAACTGA
GGATGCAAAG
GTATTTATCT
TACCATTTAA (4)
TTTAATTCAC
63.40.0634
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACTAATTAAG
CACAGTCTCT
GATAAACTGA
GTATTTATCT
TACCATTTAA (4)
394.60.3946
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAGCCTTACA
CACAGTCTCT
GATAAACTGA
GTATTTATCT
GTGTGGCTTG (2)
TTTGCTTATG
137.60.1376
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
ACTAATTAAG
CCAACATCAG
GATAAACTGA
GCTCAAGGAA
GTATTTATCT
GTGTGGCTTG (2)
TACCATTTAA (4)
TGTATGTATA (3)
TGTTTACAAG
371.50.3715
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AATGTATAGC
ACTAATTAAG
CTAGCCAGGT
GCTCAAGGAA
GTATTTATCT
TACCATTTAA (4)
319.10.3191
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
GATAAACTGA
GCTCAAGGAA
GTATTTATCT
TACCATTTAA (4)
TATGTCCACA
TGTATGTATA (3)
TGTTATGCAA (2)
TGTTTACAAG
300.10.3001
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
AAGCCTTACA
ACTAATTAAG
GTATTTATCT
GTGTGGCTTG (2)
TACCATTTAA (4)
61.40.0614
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
ACTAATTAAG
CTAGCCAGGT
GATAAACTGA
GTATTTATCT
GTGTGGCTTG (2)
TACCATTTAA (4)
TGTATGTATA (3)
TGTTTACAAG
128.60.1286
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
AATTTTTAAA (3)
CCAACATCAG
GTATTTATCT
TACCATTTAA (4)
TGTTATGCAA (2)
TGTTTACAAG
72.40.0724
ONLAAAAAAAAAA (2)
AATTTTTAAA (3)
CACAGTCTCT
CTAGCCAGGT
GCTCAAGGAA
GGAGTAAATT
GGATGCAAAG
GTATTTATCT
TGTATGTATA (3)
122.40.1224