Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.289645 Gtl2GTL2, imprinted maternally expressed untranslated mRNA 12  12 F1 (12 54.0 cM)  17263 
 Human Homolog MEG3[maternally expressed 3]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 186 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCATCATCTCCT
GCCTTGACCT (2)
GTGCTTTCAA
TGTAATACAA (2)
TTAAGTAAAA
12.90.0129
Cb medulloblastomaATGGGGTTGG (2)
CTAAGTAAAA
GCCTTGACCT (2)
GGTGGGGGAG
GTGCTTTCAA
TGCCCAGTGC (2)
TGTAATACAA (2)
60.10.0601
P8 GC+1d cultureATGGGGTTGG (2)
CTGTCCTAAC
CTTCTAAGCA (2)
GCCTTGACCT (2)
GTGCTTTCAA
TTAAGTAAAA
7.80.0078
P8 GC+SHH+1d cultureATGGGGTTGG (2)
GCCTTGACCT (2)
GTGCTTTCAA
TGCCAAGTTC (2)
10.50.0105
E15 cortexACTGAATTAG
ATGGGGTTGG (2)
CAAAGAGAAC
GGGATGGGGA
TGCCCAGTGC (2)
39.40.0394
P1 cortexACTGAATTAG
AGAGCAAATG
AGCTTGGCCT (2)
ATCCTAGGTC
ATGGGGTTGG (2)
CTAAGTAAAA
GGGATGGCCA
GTGCTTTCAA
TGCCCAGTGC (2)
231.80.2318
HypothalamusAATAGGGGGC
ACCTGAGCTC
AGAGCAAATG
AGCTTGGCCT (2)
ATCCTAGGTC
ATGGGGTTGG (2)
CAAAGAGAAC
CAGCGGAGAG
CCGGCTGAAG
CTAAGTAAAA
CTAGGGGAGG
CTGTCCTAAC
GACCCTGAGA
GAGGCTTGAA
GCCTTGACCT (2)
GGGATGGCCA
GGGATGGGGA
GGGGTGGGGC
GGTGGGGGAG
GTGCTTTCAA
TGCCAAGTTC (2)
TGCCCAGTGC (2)
TGTAATACAA (2)
TGTCTCAACC
209.80.2098
E12.5 retinaGCCTTGACCT (2)
GGGATGGGGA
GTGCTTTCAA
TGCCAAGTTC (2)
13.20.0132
E14.5 retinaATCATCTCCT
ATCCTAGGTC
ATGGGGTTGG (2)
CTGTCCTAAC
GCCGGTGGGC
GTGCTTTCAA
TGCCCAGTGC (2)
TTAAGTAAAA
30.90.0309
E16.5 retinaACTGAATTAG
ATGGGGTTGG (2)
CCGGCTGAAG
CTAAGTAAAA
CTTCTAAGCA (2)
GACCCTGAGA
GCCTTGACCT (2)
GGGATGGGGA
GTCAGTGTCT
GTGCTTTCAA
TGCCCAGTGC (2)
50.60.0506
E18.5 retinaAGAGCAAATG
CAGCGGAGAG
CTAAGTAAAA
CTGTCCTAAC
GCCTTGACCT (2)
GGGATGGCCA
GTGCTTTCAA
TGCCCAGTGC (2)
TGTAATACAA (2)
TTAAGTAAAA
890.089
P0.5 retinaACTGAATTAG
AGCTTGGCCT (2)
ATCCTAGGTC
ATGGGGTTGG (2)
CTAAGTAAAA
CTTCTAAGCA (2)
GGGATGGCCA
GTGCTTTCAA
TGCCCAGTGC (2)
88.30.0883
P2.5 retinaACTGAATTAG
AGCTTGGCCT (2)
ATCCTAGGTC
ATGGGGTTGG (2)
CTAAGTAAAA
GCCGGTGGGC
GCCTTGACCT (2)
GGGATGGCCA
GGGGTGGGGC
GTGCTTTCAA
TGCCAAGTTC (2)
TGCCCAGTGC (2)
TGTAATACAA (2)
TTAAGGAACA
111.10.1111
P4.5 retinaAGAAACCTGT (2)
AGAGCAAATG
ATCATCTCCT
ATGGGGTTGG (2)
CTAAGTAAAA
GACCCTGAGA
GCCTTGACCT (2)
GGGATGGCCA
GGGATGGGGA
GTCAGTGTCT
GTGCTTTCAA
TGCCCAGTGC (2)
124.80.1248
P6.5 retinaAGAGCAAATG
AGCTTGGCCT (2)
ATCATCTCCT
ATGGGGTTGG (2)
CAGCGGAGAG
CTAAGTAAAA
CTTCTAAGCA (2)
GCCGGTGGGC
GCCTTGACCT (2)
GGGATGGCCA
GTCAGTGTCT
GTGCTTTCAA
TGCCCAGTGC (2)
TGTAATACAA (2)
TTAAGTAAAA
81.90.0819
P10.5 crx- retinaACCTGAGCTC
AGAGCAAATG
ATCCTAGGTC
ATGGGGTTGG (2)
CCGGCTGAAG
CTAAGTAAAA
GCCTTGACCT (2)
GGGATGGCCA
GGGATGGGGA
GTCAGTGTCT
GTGCTTTCAA
TGCCCAGTGC (2)
89.40.0894
P10.5 crx+ retinaAGAAACCTGT (2)
AGCTTGGCCT (2)
ATCCTAGGTC
ATGGGGTTGG (2)
CTAAGTAAAA
CTTCTAAGCA (2)
GCCTTGACCT (2)
GGGGTGGGGC
GTCAGTGTCT
GTGCTTTCAA
TGCCCAGTGC (2)
TTAAGTAAAA
103.70.1037
Adult retinalACTGAATTAG
AGAAACCTGT (2)
ATCCTAGGTC
ATGGGGTTGG (2)
CAAAGAGAAC
CTAAGTAAAA
GCCTTGACCT (2)
GGGATGGCCA
GGTGGGGGAG
GTGCTTTCAA
TGCCAAGTTC (2)
TGCCCAGTGC (2)
TGTAATACAA (2)
89.30.0893
ONLAGAGCAAATG
ATGGGGTTGG (2)
CTTCTAAGCA (2)
GCCTTGACCT (2)
GTGCTTTCAA
TGTAATACAA (2)
210.021