Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.29324 Ldh1lactate dehydrogenase 1, A chain 7  7 23.5 cM  16828 
 Gene Ontology glycolysis | L-lactate dehydrogenase activity | oxidoreductase activity
 Human Homolog LDHA[lactate dehydrogenase A]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 279 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAACAAAA (2)
CAAAATAAAA (3)
CAATAAAACT
CCAAATAAAA
CCCATTTCCC
GAGGATGCCC (2)
GCAAAAACAA
GCAAATAAAA (3)
GCAGCCCTCC
GCAGCCCTCT (2)
GGCTTCTCTG (2)
GTCAACGTAC
GTGGAAATGG
TATCCCTGGG (3)
TCAGTGCACA
TCTGCCTGCA
TGGACTCCAG (2)
TGGTGGACAG
TGTTAAGATG (2)
101.10.1011
Cb medulloblastomaAAAAACAAAA (2)
CAAAATAAAA (3)
CCAAATAAAA
GACGTACACA (3)
GCAAAAACAA
GCAAATAAAA (3)
GCAGCCCTCT (2)
GCTTGTGCCA (2)
GTCAACGTAC
TCAGTGCACA
TCTGCCTGCA
TGCCTGTGTG
TGTTAAGATG (2)
110.80.1108
P8 GC+1d cultureAAAAACAAAA (2)
ATGCATATCT
CAAAATAAAA (3)
CAATAAAACT
CAGTTCTTGG
CCAAATAAAA
CCCATTTCCC
GAGGATGCCC (2)
GAGGATGGCT (3)
GCAAAAACAA
GCAAATAAAA (3)
GCCCTGGGGC (2)
GGGCCCAAGC (3)
GTCAACGTAC
TCAGTGCACA
TCTGCCTGCA
TGTTAAGATG (2)
94.60.0946
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAACAAAA (2)
CAAAATAAAA (3)
CCAAATAAAA
CCAATAAAAC (2)
CCCATTTCCC
GAGGATGGCT (3)
GCAAAAACAA
GCAAATAAAA (3)
GCAGCCCTCC
GCCCTGGGGC (2)
GTCAACGTAC
GTGGAAATGG
TCAGTGCACA
TCTGCCTGCA
TGTGCCTGTG
TGTTAAGATG (2)
111.50.1115
3T3 fibroblastsCAAAATAAAA (3)
CCAAATAAAA
GAGGATGCCC (2)
GCAGCCCTCC
GCCCTGGGGC (2)
GCGACTCCAG
GTCAACGTAC
TCAGTGCACA
980.098
E15 cortexAAAAACAAAA (2)
CCAAATAAAA
GCCCTGGGGC (2)
GTCAACGTAC
TCAGTGCACA
TGTTAAGATG (2)
59.20.0592
P1 cortexAAAAACAAAA (2)
CCAAATAAAA
GCAAAAACAA
GCCCTGGGGC (2)
GCTTGTGCCA (2)
GTCAACGTAC
TGCCTGTGTG
TGGTGGACAG
49.70.0497
HypothalamusAAAAACAAAA (2)
CAATAAAACT
CCAAATAAAA
GACGTACACA (3)
GCAAATAAAA (3)
GCCCTGGGGC (2)
TATCCCTGGG (3)
TCAGTGCACA
TCTGCCTGCA
TGGACTCCAG (2)
TGTTAAGATG (2)
50.60.0506
E12.5 retinaAAAAACAAAA (2)
CCAAATAAAA
GACGTACACA (3)
GCAAAAACAA
GCAGCCTCTT (3)
GCCCTGGGGC (2)
GTCAACGTAC
TCAGTGCACA
TCTGCCTGCA
TGTTAAGATG (2)
176.60.1766
E14.5 retinaAAAAACAAAA (2)
CAGTTCTTGG
CCAAAATAAA (2)
CCAAATAAAA
CCCATTTCCC
CCGCAGGCTC
GCAGCCCTCT (2)
GCAGCCTCTT (3)
GCTTGTGCCA (2)
GGAGCCTCTT
GGAGGCTCTT
GTCAACGTAC
GTGGAAATGG
TATCCTGGGA
TCAGTGCACA
TCTGCCTGCA
TGTGCCTGTG
TGTTAAGATG (2)
TTTGGTGCAG
147.20.1472
E16.5 retinaATGCATATCT
CCAAAATAAA (2)
CCAAATAAAA
CCGCAGGCTC
GCAGCCCTCT (2)
GCCCTGGGGC (2)
GGAGCCTCTT
GTGGAAATGG
TATCCTGGGA
TCAGTGCACA
TCTGCCTGCA
TGTTAAGATG (2)
TTTGGTGCAG
231.80.2318
E18.5 retinaAAAAACAAAA (2)
ATGCATATCT
CAAAATAAAA (3)
CCAAATAAAA
GCAAAAACAA
GGCTTCTCTG (2)
GTGGAAATGG
TCAGTGCACA
TGGACTCCAG (2)
TGGTGGACAG
TGTGCCTGTG
TGTTAAGATG (2)
3000.3
P0.5 retinaAAAAACAAAA (2)
ACTGTAAAGG
CCAAATAAAA
CCCATTTCCC
GCAAAAACAA
GCCCTGGGGC (2)
GGGCCCAAGC (3)
GTCAACGTAC
TATCCCTGGG (3)
TCAGTGCACA
TCTGCCTGCA
TGTTAAGATG (2)
TTTGGTGCAG
106.40.1064
P2.5 retinaAAAAACAAAA (2)
ACTGTAAAGG
CAAAATAAAA (3)
CCAAAATAAA (2)
CCAAATAAAA
CCCATTTCCC
CCGCAGGCTC
GCAAAAACAA
GCAAATAAAA (3)
GCCCTGGGGC (2)
GGAGGCTCTT
GTCAACGTAC
TCAGTGCACA
TCTGCCTGCA
TGTTAAGATG (2)
TTTGGTGCAG
222.10.2221
P4.5 retinaAAAAACAAAA (2)
ATGCATATCT
CAAAATAAAA (3)
CAATAAAACT
CAGTTCTTGG
CCAAAATAAA (2)
CCAAATAAAA
GCAAATAAAA (3)
GCAGCCTCTT (3)
GCCCTGGGGC (2)
GTCAACGTAC
GTGGAAATGG
TCAGTGCACA
TCTGCCTGCA
TGCCTGTGTG
TGTTAAGATG (2)
297.30.2973
P6.5 retinaATGCATATCT
CCAAAATAAA (2)
CCAAATAAAA
CCAATAAAAC (2)
GAGGATGCCC (2)
GCAAAAACAA
GCAGCCTCTT (3)
GCCCTGGGGC (2)
GGAGGCTCTT
GTCAACGTAC
TCAGTGCACA
TCTGCCTGCA
TGCCTGTGTG
TGTTAAGATG (2)
TTTGGTGCAG
270.10.2701
P10.5 crx- retinaAAAAACAAAA (2)
ACTGTAAAGG
ATGCATATCT
CAAAATAAAA (3)
CCAAATAAAA
CCGCAGGCTC
GCAAAAACAA
GCAGCCTCTT (3)
GCCCTGGGGC (2)
GCGACTCCAG
GGAGGCTCTT
GTCAACGTAC
GTGGAAATGG
TATCCTGGGA
TCAGTGCACA
TCTGCCTGCA
TGGTGGACAG
TGTGCCTGTG
TGTTAAGATG (2)
TTTGGTGCAG
236.50.2365
P10.5 crx+ retinaCAAAATAAAA (3)
CCAAAATAAA (2)
CCAAATAAAA
GAGGATGCCC (2)
GCAAAAACAA
GCAGCCCTCT (2)
GCCCTGGGGC (2)
GCGACTCCCA
TCAGTGCACA
TCTGCCTGCA
TGGTGGACAG
TGTTAAGATG (2)
TTTGGTGCAG
272.80.2728
Adult retinalAAAAACAAAA (2)
ACTGTAAAGG
ATGCATATCT
CAAAATAAAA (3)
CAATAAAACT
CAGTTCTTGG
CCAAATAAAA
GAGGATGCCC (2)
GCAAAAACAA
GCAGCCCTCC
GCAGCCCTCT (2)
GCCCCGGGGA
GCCCTGGGGC (2)
GCGACTCCAG
GTCAACGTAC
GTGGAAATGG
TCAGTGCACA
TCTGCCTGCA
TGCCTGTGTG
TGGTGGACAG
TGTTAAGATG (2)
154.30.1543
ONLAAAAACAAAA (2)
ACTGTAAAGG
ATGCATATCT
CAAAATAAAA (3)
CAATAAAACT
CCAAATAAAA
GAGGATGGCT (3)
GCCCCGGGGA
GCCCTGGGGC (2)
GCGACTCCCA
TCAGTGCACA
TCTGCCTGCA
TTTGGTGCAG
101.30.1013