Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.336743 Hspa8heat shock protein 8 9  9 24.0 cM  15481 
 Gene Ontology ATP binding | ATPase activity, coupled | chaperone activity | nucleus | protein binding | protein folding | regulation of cell cycle | response to heat | response to unfolded protein
 Human Homolog HSPA8[heat shock 70kDa protein 8]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 285 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAACCAGCTGC (2)
ATGGTTTTCT
ATTCTGACAA
CACAATTACA
CCACCTGCAC
CGCTCAATAT
GAAAGGTGGA
GAAAGGTTGA
GAATAATAAA
GAATAATGAA
GAATGATAAA
GACCCCCCCC
GAGATTAGCA
GCCCTTTCAC
GGATAATAAA
GTCCAAGAAG (2)
GTGGTGAATG
TTACTTGTTT (2)
TTGAAGGCAT
205.20.2052
Cb medulloblastomaACCAAAAAAA (3)
ACCAAGGACA
ATGGTTTTCT
CACAATTACA
CCACCCTGGC
CCACCTGCAC
CCGGGGGAGT
GAAAGGTTGA
GAAGGTGGAA
GAATAATAAA
GAATAATAAG
GAATAATAAT
GACCCCCCCC
GAGATTAGCA
GGATAATAAA
GGTGGGTGAA
GTTCTGACAA
TTGAAGGCAT
274.90.2749
P8 GC+1d cultureAAAGCAACTG
AAGCCTGTGG
CCACCTGCAC
CCTGGGGGAA
CGCTCAATAT
CTGAGTCAAG
GAAAGGGTGG (2)
GAAAGGTGGA
GAAATAAATA (4)
GAAATAATAA
GAATAATAAA
GAATAATACA
GAATATTAAA
GAATGATAAA
GACCCCCCCC
GAGTAATAAA (2)
GATCTGTGAC
GATTAATAAA (3)
GGATAATAAA
GTTCTGACAA
GTTTTTAAAA (2)
TGGGGGTCCC
TTACTTGTTT (2)
TTGAAGGCAT
193.60.1936
P8 GC+SHH+1d cultureAAGCCTGTGG
ACCAAAAAAA (3)
ACCAAGGACA
ATGGTTTTCT
CCACCCTGGC
CCCTGGGAGG
CCTGGGGGAA
CTGAGTCAAG
GAAATAAATA (4)
GAAATAATAA
GAATAATAAA
GAATAATGAA
GACCCCCCCC
GAGTAATAAA (2)
GATTAATAAA (3)
GCCCTTTCAC
GGAAAGGGTG (2)
GTTTTTAAAA (2)
TGGGGGTCCC
TTACTTGTTT (2)
204.90.2049
3T3 fibroblastsAACCAGCTGC (2)
CCCTGGGAGG
CCTGGGGGAA
CTGAGTCAAG
GAATAATAAA
GATCTGTGAC
24.50.0245
E15 cortexCCTGGGGGAA
GAATAATAAA
GACCCCCCCC
GGATAATAAA
GTGGCGAATG
64.20.0642
P1 cortexACCAAAAAAA (3)
CCACCCTGGC
CCTGGGGGAA
GAATAATAAA
GACCCCCCCC
GGAAAGGGTG (2)
GGATAATAAA
GGTGGGTGAA
GTTCTGACAA
GTTTTTAAAA (2)
TTACTTGTTT (2)
163.20.1632
HypothalamusAAAGCAACTG
AACCAGCTGC (2)
ACCAAAAAAA (3)
ACCAAGGACA
CACAATTACA
CCACCCTGGC
CCACCTGCAC
CCACCTGGAC (2)
CCCTGGGAGG
CCTGGGGGAA
CGCTCAATAT
CTGAGTCAAG
GAAAGGTGGA
GAAATAATAA
GAATAATAAA
GAATATTAAA
GAATGATAAA
GATCTGTGAC
GCCCTTTCAC
GTGGTGAATG
GTTTTTAAAA (2)
TTACTTGTTT (2)
TTGAAGGCAT
300.40.3004
E12.5 retinaAACCAGCTGC (2)
CCACCTGCAC
CCGGGGGAGT
CCTGGGGGAA
CGCTCAATAT
GAAGGTGGAA
GAATAATAAA
GATTAATAAA (3)
GTGGCGAATG
GTTCTGACAA
TTACTTGTTT (2)
TTGAAGGCAT
201.10.2011
E14.5 retinaAACCAGCTGC (2)
ACCAAAAAAA (3)
CAGTCTTGGT
CCACCTGCAC
CCACCTGGAC (2)
CCTGGGGGAA
CGCTCAATAT
CTGAGTCAAG
GAAAGGGTGG (2)
GAATAATAAA
GAATATTAAA
GATCTGTGAC
GCCCTTTCAC
GGAATAATAA
GTCCAAGAAG (2)
GTGGCGAATG
TGGGGGTCCC
TTACTTGTTT (2)
TTGAAGGCAT
236.70.2367
E16.5 retinaAAAGCAACTG
AACCAGCTGC (2)
ACCAAAAAAA (3)
ACCAAGGACA
ATGGTTTTCT
CCACCCTGGC
CCACCTGCAC
CCACCTGGAC (2)
CCTGGGGGAA
CGCTCAATAT
CTGAGTCAAG
GAAAGGGTGG (2)
GAAATAATAA
GAATAATAAA
GAATAATAAG
GAATAATAAT
GATCTGTGAC
GATTAATAAA (3)
GGATAATAAA
GTCCAAGAAG (2)
GTGGTGAATG
GTTTTTAAAA (2)
TTACTTGTTT (2)
TTGAAGGCAT
188.10.1881
E18.5 retinaAAGCCTGTGG
ACCAAAAAAA (3)
ATGGTTTTCT
CCTGGGGGAA
CGCTCAATAT
CTGAGTCAAG
GAAATAAATA (4)
GAATAATAAA
GAATAATACA
GAATAATGAA
GAATATTAAA
GAATGATAAA
GACCCCCCCC
GATTAATAAA (3)
GGATAATAAA
GTGGTGAATG
TTACTTGTTT (2)
TTGAAGGCAT
332.60.3326
P0.5 retinaACCAAAAAAA (3)
ATTCTGACAA
CCGGGGGAGT
CCTGGGGGAA
GAATAATAAA
GATCTGTGAC
GGAAAGGGTG (2)
GTGGCGAATG
GTGGTGAATG
GTTTTTAAAA (2)
TTACTTGTTT (2)
92.30.0923
P2.5 retinaAACCAGCTGC (2)
ATGGTTTTCT
CCGGGGGAGT
CTGAGTCAAG
GAAATAATAA
GAAGGTGGAA
GAATAATAAA
GGAAAGGGTG (2)
GTGGCGAATG
GTGGGTGGAA
123.50.1235
P4.5 retinaAAAGCAACTG
GAAATAATAA
GAATAATAAA
GAATAATAAT
GATTAATAAA (3)
GGAATAATAA
GGATAATAAA
GTCCAAGAAG (2)
GTGGGTGGAA
GTTTTTAAAA (2)
TTACTTGTTT (2)
TTGAAGGCAT
226.10.2261
P6.5 retinaAAAGCAACTG
ACCAAAAAAA (3)
CCACCTGCAC
CCTGGGGGAA
CGCTCAATAT
CTGAGTCAAG
GAAGGTGGAA
GAATAATAAA
GAATATTAAA
GATTAATAAA (3)
GGAAAGGGTG (2)
TTACTTGTTT (2)
1350.135
P10.5 crx- retinaAAAGCAACTG
ATGGTTTTCT
CCACCTGCAC
CCTGGGGGAA
CTGAGTCAAG
GAAATAATAA
GAATAATAAA
GACCCCCCCC
GGAAAGGGTG (2)
GGAATAATAA
TTACTTGTTT (2)
TTGAAGGCAT
135.90.1359
P10.5 crx+ retinaAACCAGCTGC (2)
ACCAAAAAAA (3)
CCCTGGGAGG
GAAAGGTGGA
GAAATAATAA
GAATAATAAA
GAATAATAAG
GAGATTAGCA
GCCCTTTCAC
GTGGGTGGAA
TTACTTGTTT (2)
TTGAAGGCAT
78.60.0786
Adult retinalACCAAAAAAA (3)
CCGGGGGAGT
GAATAATAAA
GACCCCCCCC
GAGATTAGCA
GATTAATAAA (3)
GGAAAGGGTG (2)
GGAATAATAA
GGTGGGTGAA
31.80.0318
ONLACCAAAAAAA (3)
ATTCTGACAA
CAGTCTTGGT
CTGAGTCAAG
GAAATAATAA
GAATAATAAA
GAATATTAAA
TTGAAGGCAT
650.065