Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.4237 Top2atopoisomerase (DNA) II alpha 11  11 57.0 cM  21973 
 Gene Ontology ATP binding | chromosome condensation | chromosome segregation | condensed chromosome | DNA binding | DNA metabolism | DNA topoisomerase (ATP-hydrolyzing) activity | DNA topoisomerase activity | DNA topological change | embryonic cleavage | isomerase activity | nucleolus | nucleus
 Human Homolog TOP2A[topoisomerase (DNA) II alpha 170kDa]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 103 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
AGAAGTTGCT
GAAAATAAAA (2)
GAAAATGCTG
GAAAATGTGA (3)
GGGGAGAGCT
TCTGTGAGTT (2)
TGCTGGTGCA (2)
TTACAGAGAG
236.50.2365
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
ATGTGACATT
GAAAATAAAA (2)
GGGGAGAGCT
8070.807
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AGAAGTTGCT
GAAAATAAAA (2)
GGGGAGAGCT
TCTGTGAGTT (2)
TGCTGGTGCA (2)
TTACAGAGAG
216.80.2168
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AGAAGTTGCT
ATGTGACATT
GAAAATAAAA (2)
GGGGAGAGCT
TGCTGGTGCA (2)
TTACAGAGAG
316.20.3162
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
AGAAGTTGCT
CCCCTGTGGT (2)
TCTGTGAGTT (2)
TGCTGGTGCA (2)
73.50.0735
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
AGAAGTTGCT
CCCCTGTGGT (2)
TGCTGGTGCA (2)
242.40.2424
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
GAAAATAAAA (2)
249.90.2499
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
GAAAATAAAA (2)
GAAAATGTGA (3)
TGCTGGTGCA (2)
132.20.1322
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGAAGTTGCT
GAAAATAAAA (2)
GGGGAGAGCT
TCGGTAGTTG
TTACAGAGAG
163.40.1634
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGAAGTTGCT
GAAAATAAAA (2)
GAAAATGTGA (3)
TCTGTGAGTT (2)
TGCTGGTGCA (2)
TTACAGAGAG
1110.111
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGAAGTTGCT
GAAAATAAAA (2)
GGGGAGAGCT
TGCTGGTGCA (2)
56.10.0561
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGAAGTTGCT
ATGTGACATT
CCCCTGTGGT (2)
GAAAATAAAA (2)
TCGGTAGTTG
TTACAGAGAG
396.40.3964
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGAAGTTGCT
GAAAATAAAA (2)
TCTGTGAGTT (2)
147.30.1473
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGAAGTTGCT
ATGTGACATT
GAAAATAAAA (2)
TCGGTAGTTG
TCTGTGAGTT (2)
TGCTGGTGCA (2)
TTACAGAGAG
350.30.3503
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AGAAGTTGCT
GAAAATAAAA (2)
GGGGAGAGCT
303.10.3031
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
GAAAATAAAA (2)
GGGGAGAGCT
273.50.2735
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
GAAAATGCTG
TGCTGGTGCA (2)
48.40.0484
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
ATGTGACATT
GGGGAGAGCT
TCTGTGAGTT (2)
TGCTGGTGCA (2)
103.70.1037
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
GAAAATAAAA (2)
GGGGAGAGCT
TGCTGGTGCA (2)
63.10.0631
ONLAAAAAAAAAA (2)
ATGTGACATT
GAAAATAAAA (2)
GAAAATGTGA (3)
TGCTGGTGCA (2)
116.70.1167