Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.1843 Hspcaheat shock protein 1, alpha 12  12 F1 (12 48.0 cM)  15519 
 Mm.1843 4932703K07RikRIKEN cDNA 4932703K07 gene 12    71006 
 Clusters 
   Neighbors    

Total 9 In Situ Hybridization Images

Images -- Click to EnlargeSAGE Tags

Total 261 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCATTTTTGTTT (5)
CCACACAGAT (4)
CTAACAGGAT (4)
GAGGCTTTGC (4)
GCTTAGAAGT (4)
TACAAATTAT
TAGCTCAGCA
TATAGAAAAA (2)
TATTAGTCTT (4)
TGAAAAAAAA (2)
TGGTGACAAA
291.90.2919
Cb medulloblastomaAAATCCTGTC (2)
AAGGCTTTGG (4)
ATGGGGATTC
ATTTTTGTTT (5)
CAGAATTAAC (4)
CCACACAGAT (4)
CCATCAATCT (2)
CGTGATGTGT (2)
GAGGCTTTGC (4)
GATAACTGTG (4)
GCTTAGAAGT (4)
GGAATAAACT (2)
TAGCTCAGCA
TATAGAAAAA (2)
TATTAGTCTT (4)
TGAAAAAAAA (2)
TGGTGACAAA
TTTGCTCTGG (3)
316.50.3165
P8 GC+1d cultureAAAACTAAGG (2)
AAATCCTGTC (2)
ATGGGGATTC
ATTTTTGTTT (5)
CCACACAGAT (4)
CGTGATGTGT (2)
GAAGCTTTTA
GCAGCAAAGA (3)
TACAAATTAT
TAGCTCAGCA
TATAGAAAAA (2)
TATTAGTCTT (4)
TGAAAAAAAA (2)
TGGTGACAAA
TTTGCTCTGG (3)
245.30.2453
P8 GC+SHH+1d cultureATTTTTGTTT (5)
CAAAAATAAC
CCACACAGAT (4)
CCATCAATCT (2)
CTTTCGGAGA (2)
GAAGAAGTAG (3)
GAGGCTTTGC (4)
GCTTAGAAGT (4)
TACTAGTCTT (2)
TAGCTCAGCA
TATAGAAAAA (2)
TATTAGTCTT (4)
TGAAAAAAAA (2)
TGGTGACAAA
TTTGCTCTGG (3)
380.70.3807
3T3 fibroblastsAAGGCTTTGG (4)
GAAGCTTTTA
GAGGCTTTGC (4)
GAGGCTTTGG (10)
GCTTAGAAGT (4)
TAGCTCAGCA
TGAAAAAAAA (2)
TGGTGACAAA
140.20.1402
E15 cortexGAAGAAGTAG (3)
GAGGCTTTGC (4)
GATAACTGTG (4)
GCTTAGAAGT (4)
TGAAAAAAAA (2)
TGGTGACAAA
192.80.1928
P1 cortexAAATCCTGTC (2)
CCACACAGAT (4)
GAGGCTTTGC (4)
GCTTAGAAGT (4)
TATAGAAAAA (2)
TATTAGTCTT (4)
TGAAAAAAAA (2)
TGGTGACAAA
95.30.0953
HypothalamusAAGGCTTTGG (4)
ATGGGGATTC
CAGAATTAAC (4)
CCACACAGAT (4)
CTTTCGGAGA (2)
GAAGAAGTAG (3)
GAGGCTTTGC (4)
GAGGCTTTGG (10)
TAGCTCAGCA
TATTAGTCTT (4)
TGAAAAAAAA (2)
TGGTGACAAA
286.10.2861
E12.5 retinaAAAACTAAGG (2)
AAATCCTGTC (2)
ATTTTTGTTT (5)
CCACACAGAT (4)
GAAGAAGTAG (3)
GAGGCTTTGC (4)
GAGGCTTTGG (10)
GCTTAGAAGT (4)
TAGCTCAGCA
TATAGAAAAA (2)
TATTAGTCTT (4)
TATTAGTTTT
TGAAAAAAAA (2)
TGGTGACAAA
TTTGCTCTGG (3)
422.70.4227
E14.5 retinaAAAACTAAGG (2)
AAGGCTTTGG (4)
ATGGGGATTC
CAGAATTAAC (4)
CCACACAGAT (4)
CGTGATGTGT (2)
GAAGAAGTAG (3)
GAGGCTTTGC (4)
GCAGCAAAGA (3)
GCTTAGAAGT (4)
TAGCTCAGCA
TATAGAAAAA (2)
TATTAGTCTT (4)
TGAAAAAAAA (2)
TGGTGACAAA
TTTGCTCTGG (3)
444.20.4442
E16.5 retinaAAAACTAAGG (2)
ATTTTTGTTT (5)
CAAAAATAAC
CCACACAGAT (4)
GAAGAAGTAG (3)
GAGGCTTTGC (4)
GATAACTGTG (4)
GCAGCAAAGA (3)
TAGCTCAGCA
TATAGAAAAA (2)
TATTAGTCTT (4)
TGAAAAAAAA (2)
TGGTGACAAA
TTTGCTCTGG (3)
269.70.2697
E18.5 retinaAAAACTAAGG (2)
AAGGCTTTGG (4)
ATGGGGATTC
ATTTTTGTTT (5)
CAAAAATAAC
CAGAATTAAC (4)
CCACACAGAT (4)
GAGGCTTTGC (4)
GCTTAGAAGT (4)
TACTAGTCTT (2)
TAGCTCAGCA
TATAGAAAAA (2)
TATTAGTCTT (4)
TATTAGTTTT
TGAAAAAAAA (2)
TGGTGACAAA
592.80.5928
P0.5 retinaAAAACTAAGG (2)
ATGGGGATTC
CAAAAATAAC
CCACACAGAT (4)
GAAGAAGTAG (3)
GAGGCTTTGC (4)
TAGCTCAGCA
TATAGAAAAA (2)
TATTAGTCTT (4)
TGAAAAAAAA (2)
TGAAGGAACG (2)
TGGTGACAAA
200.30.2003
P2.5 retinaAAATCCTGTC (2)
AAGGCTTTGG (4)
CCACACAGAT (4)
GAAGCTTTTA
GCTTAGAAGT (4)
TAGCTCAGCA
TATAGAAAAA (2)
TATTACCCTT
TATTAGTCTT (4)
TATTAGTTTT
TGAAAAAAAA (2)
TGGTGACAAA
262.30.2623
P4.5 retinaATTTTTGTTT (5)
CCACACAGAT (4)
GAAAATATAT (2)
GAAGAAGTAG (3)
GAGGCTTTGC (4)
GCTTAGAAGT (4)
TAGCTCAGCA
TATAGAAAAA (2)
TATTACCCTT
TATTAGTCTT (4)
TGAAAAAAAA (2)
TGGTGACAAA
TTTGCTCTGG (3)
301.40.3014
P6.5 retinaAAATCCTGTC (2)
AAGGCTTTGG (4)
ATTTTTGTTT (5)
CCACACAGAT (4)
CGTGATGTGT (2)
GCAGCAAAGA (3)
GCTTAGAAGT (4)
TATAGAAAAA (2)
TATTACCCTT
TATTAGTCTT (4)
TGAAAAAAAA (2)
TGAAGGAACG (2)
TGGTGACAAA
TTTGCTCTGG (3)
250.20.2502
P10.5 crx- retinaAAAACTAAGG (2)
AAATCCTGTC (2)
AAGGCTTTGG (4)
ATGGGGATTC
ATTTTTGTTT (5)
CCACACAGAT (4)
CGTGATGTGT (2)
CTAACAGGAT (4)
GAGGCTTTGC (4)
GATAACTGTG (4)
GCAGCAAAGA (3)
GCTTAGAAGT (4)
TACAAATTAT
TAGCTCAGCA
TATAGAAAAA (2)
TATTACCCTT
TATTAGTCTT (4)
TGAAAAAAAA (2)
TGGTGACAAA
TTTGCTCTGG (3)
177.10.1771
P10.5 crx+ retinaAAATCCTGTC (2)
ATGGGGATTC
ATTTTTGTTT (5)
CAGAATTAAC (4)
CCACACAGAT (4)
CGTGATGTGT (2)
CTTTCGGAGA (2)
GAAGAAGTAG (3)
GAGGCTTTGG (10)
TAGCTCAGCA
TATAGAAAAA (2)
TATTAGTCTT (4)
TGAAAAAAAA (2)
TGGTGACAAA
249.80.2498
Adult retinalATTTTTGTTT (5)
CAGAATTAAC (4)
CCACACAGAT (4)
CGTGATGTGT (2)
GAAAATATAT (2)
GAAGAAGTAG (3)
GAGGCTTTGC (4)
TAGCTCAGCA
TATTAGTCTT (4)
TGAAAAAAAA (2)
TGGTGACAAA
TTTGCTCTGG (3)
120.70.1207
ONLATGGGGATTC
ATTTTTGTTT (5)
CCACACAGAT (4)
GGAATAAACT (2)
TAGCTCAGCA
TATAGAAAAA (2)
TATTACCCTT
TATTAGTCTT (4)
TGAAAAAAAA (2)
TGGTGACAAA
176.10.1761