Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.14910 Cspg6chondroitin sulfate proteoglycan 6 19    13006 
 Gene Ontology ATP binding | cell cycle | chromosome segregation | DNA repair | meiosis | mitosis | nucleus | protein binding
 Human Homolog CSPG6[chondroitin sulfate proteoglycan 6 (bamacan)]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 111 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
AAGAGAAAGA (5)
GTTAACTGAA
TAAAAAAAAA (3)
262.60.2626
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
AAGAGAAAGA (5)
TAAAAAAAAA (3)
TGCCATAAAA (2)
913.40.9134
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAGAGAAAGA (5)
GAATTGATGA
GTTAACTGAA
TAAAAAAAAA (3)
TGAACAAAAA
294.40.2944
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAGAGAAAGA (5)
GTTAACTGAA
TAAAAAAAAA (3)
TGCCATAAAA (2)
386.50.3865
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
GCTCCGCGCC
GTCATAGCTG (2)
GTTAACTGAA
TAAAAAAAAA (3)
560.056
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
GTCATAGCTG (2)
GTTAACTGAA
TAAAAAAAAA (3)
232.50.2325
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
AAGAGAAAGA (5)
CAACAAAGCC
GAATTGATGA
GTTAACTGAA
TAAAAAAAAA (3)
TGAACAAAAA
3270.327
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
AAGAGAAAGA (5)
GAATTGATGA
TAAAAAAAAA (3)
TGCCATAAAA (2)
186.60.1866
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAGAGAAAGA (5)
AGCTTCTCTT (2)
CTGTTGAAGA (3)
GCTCCGCGCC
GTTAACTGAA
TAAAAAAAAA (3)
178.40.1784
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAGAGAAAGA (5)
GTTAACTGAA
TAAAAAAAAA (3)
154.80.1548
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAGAGAAAGA (5)
GTTAACTGAA
TAAAAAAAAA (3)
72.40.0724
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAGAGAAAGA (5)
GTTAACTGAA
TAAAAAAAAA (3)
500.20.5002
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
GCCCAGTTTA
GTCATAGCTG (2)
GTTAACTGAA
TAAAAAAAAA (3)
168.90.1689
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAGAGAAAGA (5)
CAACAAAGCC
GAATTGATGA
GTCATAGCTG (2)
TAAAAAAAAA (3)
417.20.4172
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAGAGAAAGA (5)
AGCTTCTCTT (2)
GTCATAGCTG (2)
GTTAACTGAA
TAAAAAAAAA (3)
4200.42
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAGAGAAAGA (5)
GAATTGATGA
GTCATAGCTG (2)
GTTAACTGAA
TAAAAAAAAA (3)
TGAACAAAAA
TGCCATAAAA (2)
351.90.3519
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
AAGAGAAAGA (5)
AGCTTCTCTT (2)
CAACAAAGCC
GAATTGATGA
GCCCAGTTTA
GTTAACTGAA
TAAAAAAAAA (3)
87.50.0875
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
AAGAGAAAGA (5)
GAATTGATGA
GCCCAGTTTA
TAAAAAAAAA (3)
TGAACAAAAA
142.20.1422
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
AAGAGAAAGA (5)
CTGTTGAAGA (3)
GAATTGATGA
GCCCAGTTTA
GTCATAGCTG (2)
TAAAAAAAAA (3)
103.90.1039
ONLAAAAAAAAAA (2)
AAGAGAAAGA (5)
CTGTTGAAGA (3)
GTCATAGCTG (2)
GTTAACTGAA
TAAAAAAAAA (3)
1550.155