Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.2344 Gnb1guanine nucleotide binding protein, beta 1 4  4 79.4 cM  14688 
 Gene Ontology acetyl choline receptor signaling, muscarinic pathway | G-protein coupled receptor protein signaling pathway | G-protein signaling, coupled to IP3 second messenger (phospholipase C activating) | GTPase activity | heterotrimeric G-protein complex | heterotrimeric G-protein complex | membrane | phototransduction, visible light | RAS protein signal transduction | signal transducer activity | signal transduction
 Human Homolog GNB1[guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 1]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 188 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAACAAGT
AATGCCACAG
AGACAAAAAA (5)
AGGGAAAAAA
CTGTAGAAAT (2)
GCGACTGGAA
TCAAACTGCT
TCCAGGCCTA
39.10.0391
Cb medulloblastomaAAAAACAAGT
AGACAAAAAA (5)
AGGGAAAAAA
GCGACTGGAA
GTGCCTGTTG
TCAAACTGCT
TCCAGGCCTA
TTAGGATGGC
43.90.0439
P8 GC+1d cultureAAAAACAAGT
AATGCCACAG
ACAACCTTAT
AGACAAAAAA (5)
AGGGAAAAAA
CTGTAGAAAT (2)
GCGACTGGAA
GTGCCTGTTG
GTGTAAAAAT
TCCAGGCCTA
TTCAGCAGCA
45.50.0455
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAACAAGT
AGACAAAAAA (5)
AGGGAAAAAA
CTGTAGAAAT (2)
GCGACTGGAA
GTGCCTGTTG
TCAAACTGCT
TCCAGGCCTA
TGCTTGGCTA (2)
TTCAGCAGCA
56.30.0563
3T3 fibroblastsAATGCCACAG
GCGACTGGAA
GTGCCTGTTG
280.028
E15 cortexAAAAACAAGT
AGGGAAAAAA
GCGACTGGAA
GCGACTGGGA
GCTGTGGCAA
GTGCCTGTTG
TGCTTGGCTA (2)
740.074
P1 cortexAGACAAAAAA (5)
AGGGAAAAAA
TCAAACTGCT
TGCTTGGCTA (2)
81.80.0818
HypothalamusAAAAACAAGT
AATGCCACAG
AGACAAAAAA (5)
AGGGAAAAAA
CGATTCTAAG
GCGACTGGAA
GCTGTGGCAA
TCAAACTGCT
TGCTTGGCTA (2)
TTCACAGGTC
TTCAGCAGCA
59.70.0597
E12.5 retinaAAAAACAAGT
AGACAAAAAA (5)
AGGGAAAAAA
CTGTAGAAAT (2)
GCGACTGGAA
GTGTAAAAAT
TCAAACTGCT
TGACACTAGC
TGCTTGGCTA (2)
TTCACAGGTC
39.60.0396
E14.5 retinaAAAAACAAGT
AGACAAAAAA (5)
AGGGAAAAAA
GCGACTGGAA
GTGCCTGTTG
TCAAACTGCT
TTAGGATGGC
30.90.0309
E16.5 retinaAAAAACAAGT
AATGCCACAG
AGACAAAAAA (5)
AGGGAAAAAA
CTGTAGAAAT (2)
GCGACTGGAA
GTGCCTGTTG
TCAAACTGCT
TCCAGGCCTA
TGACACTAGC
TTCAGCAGCA
28.80.0288
E18.5 retinaAAAAACAAGT
AGACAAAAAA (5)
AGGGAAAAAA
GCGACTGGAA
GTGCCTGTTG
TCAAACTGCT
TGCTTGGCTA (2)
45.50.0455
P0.5 retinaAAAAACAAGT
AATGCCACAG
AGACAAAAAA (5)
AGGGAAAAAA
GCGACTGGAA
GTGCCTGTTG
GTGTAAAAAT
TCAAACTGCT
TCCAGGCCTA
TTCAGCAGCA
35.60.0356
P2.5 retinaAAAAACAAGT
ACAACCTTAT
AGACAAAAAA (5)
AGGGAAAAAA
GCGACTGGAA
GCTGTGGCAA
TCAAACTGCT
TCCAGGCCTA
TGCTTGGCTA (2)
45.90.0459
P4.5 retinaAAAAACAAGT
ACAACCTTAT
AGACAAAAAA (5)
AGGGAAAAAA
GCGACTGGAA
GTGCCTGTTG
TGCTTGGCTA (2)
49.60.0496
P6.5 retinaAAAAACAAGT
AGACAAAAAA (5)
AGGGAAAAAA
CTGTAGAAAT (2)
GCAAAGAGAA
GCGACTGGAA
GTGCCTGTTG
TCAAACTGCT
TGCTTGGCTA (2)
TTCAGCAGCA
110.10.1101
P10.5 crx- retinaAAAAACAAGT
AATGCCACAG
ACAACATTAT
AGACAAAAAA (5)
AGGGAAAAAA
GCAAAGAGAA
GCGACTGGAA
GCGACTGGGA
GTGCCTGTTG
TCAAACTGCT
TCCAGGCCTA
TTCAGCAGCA
85.60.0856
P10.5 crx+ retinaAAAAACAAGT
AATGCCACAG
ACAACATTAT
AGACAAAAAA (5)
AGGGAAAAAA
CGATTCTAAG
CTGTAGAAAT (2)
GCAAAGAGAA
GCGACTGGAA
GTGCCTGTTG
GTGTAAAAAT
TCAAACTGCT
TCCAGGCCTA
TGCTTGGCTA (2)
199.80.1998
Adult retinalAAAAACAAGT
AATGCCACAG
ACAACATTAT
AGACAAAAAA (5)
AGGGAAAAAA
CTGTAGAAAT (2)
GCAAAGAGAA
GCGACTGGAA
GTGCCTGTTG
GTGTAAAAAT
TCAAACTGCT
TCCAGGCCTA
TGCTTGGCTA (2)
TTAGGATGGC
TTCAGCAGCA
209.60.2096
ONLAAAAACAAGT
AATGCCACAG
AGACAAAAAA (5)
AGGGAAAAAA
CTGTAGAAAT (2)
GCAAAGAGAA
GCGACTGGAA
GCGACTGGGA
GCTGTGGCAA
GTGTAAAAAT
TCAAACTGCT
TGACACTAGC
TGCTTGGCTA (2)
TTCAGCAGCA
390.60.3906