Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.240490 1200009K13RikRIKEN cDNA 1200009K13 gene 6    66870 
 Mm.240490 9330147J08RikRIKEN cDNA 9330147J08 gene 6    320467 
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 273 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAGAATGCAT (2)
AATACTTTTG (3)
AGCCTCTTCA (2)
AGGACCACCC (2)
CAAAAGCTTT (2)
CCAAAAAAAA (3)
CTCATTTCCT (2)
CTGAAGATTC (3)
CTTAAGGATC (3)
CTTCAGGCCA (2)
GGTAAGTGTG
TAAACTTCTG (2)
TAAGCCACCA (2)
TATGAGACCT (2)
TGTGAAAATG (2)
TTACAATACA (2)
TTCAGATCCC (3)
TTCTGGAATA
128.80.1288
Cb medulloblastomaAATACTTTTG (3)
AGTGCTGGGA (2)
CAAAAGCTTT (2)
CCAAAAAAAA (3)
CCTGGGCACC (3)
CTCATTTCCT (2)
CTTAAGGATC (3)
GGTGTGTTGT
TAAACTTCTG (2)
TAAGCCACCA (2)
TGTCCAGGAC (3)
TTCTGGAATA
1270.127
P8 GC+1d cultureAAAAGGTTTC (2)
AAAATAAATT (3)
AAGAATGCAT (2)
AATACTTTTG (3)
AGGACCACCC (2)
CAAAAGCTTT (2)
CCAAAAAAAA (3)
CCTGGGCACC (3)
CTGAAGATTC (3)
CTTAAGGATC (3)
GCCGCGGCCC
GGTAAGTGTG
GGTGTGTTGT
TAAACTTCTG (2)
TATGAGACCT (2)
TGTCCAGGAC (3)
TTACAATACA (2)
TTCTGGAATA
103.50.1035
P8 GC+SHH+1d cultureAAAATAAATT (3)
AATACTTTTG (3)
AGCGACAAAC (2)
CAAAAGCTTT (2)
CCAAAAAAAA (3)
CCTGGGCACC (3)
CTCATTTCCT (2)
CTGAAGATTC (3)
CTTAAGGATC (3)
CTTCAGGCCA (2)
GCCGCGGCCC
GGTAAGTGTG
GGTGTGTTGT
TAAACTTCTG (2)
TAAGCCACCA (2)
TATGAGACCT (2)
TGTCCAGGAC (3)
TTACAATACA (2)
TTCTGGAATA
139.40.1394
3T3 fibroblastsAGCCTCTTCA (2)
CCTGGGCACC (3)
CTTAAGGATC (3)
CTTCAGGCCA (2)
GCCGCGGCCC
GGTAAGTGTG
66.50.0665
E15 cortexCCAAAAAAAA (3)
CCTGGGCACC (3)
CTCATTTCCT (2)
CTGAAGATTC (3)
CTTAAGGATC (3)
GAAATGGAAA
GGTAAGTGTG
54.20.0542
P1 cortexAAAAGGTTTC (2)
AATACTTTTG (3)
CCAAAAAAAA (3)
CTCATTTCCT (2)
CTGAAGATTC (3)
CTTAAGGATC (3)
TTCTGGAATA
90.80.0908
HypothalamusAAAATAAATT (3)
AATACTTTTG (3)
AGGACCACCC (2)
CCAAAAAAAA (3)
CCTGGGCACC (3)
CTTAAGGATC (3)
CTTCAGGCCA (2)
CTTTGTAATC (2)
GCCGCGGCCC
GGTGTGTTGT
TGCTAGGAAT (2)
TTACAATACA (2)
TTCTGGAATA
84.90.0849
E12.5 retinaAAGAATGCAT (2)
AATACTTTTG (3)
AGCGACAAAC (2)
CAAAAGCTTT (2)
CCAAAAAAAA (3)
CCTGGGCACC (3)
CTGGAAGATT
CTTAAGGATC (3)
CTTTGTAATC (2)
GCCGCGGCCC
GGTAAGTGTG
TAAACTTCTG (2)
TAAGCCACCA (2)
TTAACTAAAG (2)
TTACAATACA (2)
TTCTGGAATA
174.80.1748
E14.5 retinaAAGAATGCAT (2)
AATACTTTTG (3)
AGCCTCTTCA (2)
AGCGACAAAC (2)
AGTGCTGGGA (2)
CAAAAGCTTT (2)
CCAAAAAAAA (3)
CCTGGGCACC (3)
CTCATTTCCT (2)
CTTAAGGATC (3)
CTTCAGGCCA (2)
GCCGCGGCCC
GGTAAGTGTG
TAAACTTCTG (2)
TAAGCCACCA (2)
TATGAGACCT (2)
TTAACTAAAG (2)
TTCTGGAATA
141.70.1417
E16.5 retinaAAAATAAATT (3)
AATACTTTTG (3)
AGCCTCTTCA (2)
CAAAAGCTTT (2)
CCAAAAAAAA (3)
CCTGGGCACC (3)
CTCATTTCCT (2)
CTGAAGATTC (3)
CTTAAGGATC (3)
CTTCAGGCCA (2)
GCCGCGGCCC
GGTAAGTGTG
GGTGTGTTGT
TAAACTTCTG (2)
TAAGCCACCA (2)
TTCTGGAATA
157.50.1575
E18.5 retinaAATACTTTTG (3)
AGCCTCTTCA (2)
CAAAAGCTTT (2)
CCAAAAAAAA (3)
CCTGGGCACC (3)
CTCATTTCCT (2)
CTGGAAGATT
CTTAAGGATC (3)
GCCGCGGCCC
GGTAAGTGTG
GGTGTGTTGT
TAAGCCACCA (2)
TGTCCAGGAC (3)
TTCTGGAATA
159.80.1598
P0.5 retinaAAAATAAATT (3)
AAGACAAACG (2)
AATACTTTTG (3)
AGCGACAAAC (2)
AGGACCACCC (2)
CAAAAGCTTT (2)
CCAAAAAAAA (3)
CCTGGGCACC (3)
CTTAAGGATC (3)
GCCGCGGCCC
GGTAAGTGTG
TAAGCCACCA (2)
TATGAGACCT (2)
TTCAGATCCC (3)
TTCTGGAATA
114.10.1141
P2.5 retinaAATACTTTTG (3)
AGCCTCTTCA (2)
CAAAAGCTTT (2)
CCAAAAAAAA (3)
CCTGGGCACC (3)
CTCATTTCCT (2)
CTTAAGGATC (3)
CTTCAGGCCA (2)
GCCGCGGCCC
GGTAAGTGTG
GGTGTGTTGT
TGTCCAGGAC (3)
TTACAATACA (2)
TTCTGGAATA
126.70.1267
P4.5 retinaAAGAATGCAT (2)
AATACTTTTG (3)
AGGACCACCC (2)
CCAAAAAAAA (3)
CCTGGGCACC (3)
CTGAAGATTC (3)
CTTAAGGATC (3)
GCCGCGGCCC
GGTAAGTGTG
TGTGAAAATG (2)
TTCTGGAATA
1070.107
P6.5 retinaAAGACAAACG (2)
AATACTTTTG (3)
AGCCTCTTCA (2)
AGGACCACCC (2)
CAAAAGCTTT (2)
CCAAAAAAAA (3)
CCTGGGCACC (3)
CTCATTTCCT (2)
CTGAAGATTC (3)
CTTAAGGATC (3)
GAAATGGAAA
GCCGCGGCCC
GGTAAGTGTG
GGTGTGTTGT
TAAGCCACCA (2)
TATGAGACCT (2)
TGTGAAAATG (2)
93.60.0936
P10.5 crx- retinaAAGACAAACG (2)
AATACTTTTG (3)
AGGACCACCC (2)
CAAAAGCTTT (2)
CCAAAAAAAA (3)
CCTGGGCACC (3)
CTCATTTCCT (2)
CTGGAAGATT
CTTAAGGATC (3)
CTTCAGGCCA (2)
CTTTGTAATC (2)
GAAATGGAAA
TAAACTTCTG (2)
TAAGCCACCA (2)
TATGAGACCT (2)
TTAACTAAAG (2)
TTACAATACA (2)
TTCTGGAATA
67.50.0675
P10.5 crx+ retinaAAGAATGCAT (2)
AAGACAAACG (2)
AATACTTTTG (3)
CCAAAAAAAA (3)
CTTAAGGATC (3)
CTTTGTAATC (2)
GCCGCGGCCC
GGCACCTACA
GGTGTGTTGT
TAAGCCACCA (2)
TTACAATACA (2)
TTCTGGAATA
80.60.0806
Adult retinalAAAAGGTTTC (2)
AATACTTTTG (3)
AGTGCTGGGA (2)
CCAAAAAAAA (3)
CCTGGGCACC (3)
CTCATTTCCT (2)
CTGAAGATTC (3)
CTTAAGGATC (3)
CTTTGTAATC (2)
GGCACCTACA
GGTGTGTTGT
TTCAGATCCC (3)
TTCTGGAATA
70.70.0707
ONLAATACTTTTG (3)
CCAAAAAAAA (3)
CTTAAGGATC (3)
GGCACCTACA
GGTAAGTGTG
TGTGAAAATG (2)
TTAACTAAAG (2)
TTACAATACA (2)
TTCTGGAATA
32.40.0324