Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.259316 3632445O20RikRIKEN cDNA 3632445O20 gene     74029 
 Mm.259316 Syt11synaptotagmin 11 3  3 42.0 cM  229521 
 Mm.259316 AI851970expressed sequence AI851970 3    99745 
 Mm.259316 5830417I10RikRIKEN cDNA 5830417I10 gene 3    76022 
 Mm.259316 5430404N14RikRIKEN cDNA 5430404N14 gene 3    71329 
 Mm.259316 1500004A13RikRIKEN cDNA 1500004A13 gene 3    319830 
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 100 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAATTGTGT (7)
GAATGTAAAT (8)
GAGAGGGTTG (6)
GCGGGGAGAG (6)
GGTTAAAGGA (7)
GTGCCATTGG (7)
TCTAATACAA (6)
TGAATGCCTT (6)
TTTATGGACA (6)
27.70.0277
Cb medulloblastomaGCGGGGAGAG (6)
TCTAATACAA (6)
TTTATGGACA (6)
11.50.0115
P8 GC+1d cultureAAAATTGTGT (7)
ATGGATCAGG (7)
GAATGTAAAT (8)
GAGAGGGTTG (6)
GCTGACATCA (7)
GGCTTGGAAA (6)
TAAAGAAGTG (6)
TCTAATACAA (6)
TTAGCTTTTT (6)
TTTATGGACA (6)
250.025
P8 GC+SHH+1d cultureAAAATTGTGT (7)
GAATGTAAAT (8)
GAGAGGGTTG (6)
GCTGACATCA (7)
GGCTTGGAAA (6)
GGTTAAAGGA (7)
TCTAATACAA (6)
TTTATGGACA (6)
410.041
3T3 fibroblastsGAGGCTTTGG (10)
3.50.0035
E15 cortexAAAATTGTGT (7)
ACAAGCCTGA (6)
GGTTAAAGGA (7)
14.70.0147
P1 cortexAAAATTGTGT (7)
TTTATGGACA (6)
13.60.0136
HypothalamusAAAATTGTGT (7)
ACAAGCCTGA (6)
ATGGATCAGG (7)
GAATGTAAAT (8)
GAGAGGGTTG (6)
GAGGCTTTGG (10)
GCGGGGAGAG (6)
GGTTAAAGGA (7)
GTGCCATTGG (7)
TAAAGAAGTG (6)
TCTAATACAA (6)
TGAATGCCTT (6)
TTAGCTTTTT (6)
TTTATGGACA (6)
41.40.0414
E12.5 retinaAAAATTGTGT (7)
ATGGATCAGG (7)
GAATGTAAAT (8)
GAGAGGGTTG (6)
GAGGCTTTGG (10)
GGTTAAAGGA (7)
18.90.0189
E14.5 retinaATGGATCAGG (7)
GAATGTAAAT (8)
GAGAGGGTTG (6)
GCGGGGAGAG (6)
GGCTTGGAAA (6)
GGTTAAAGGA (7)
TCTAATACAA (6)
TGAATGCCTT (6)
TTTATGGACA (6)
19.80.0198
E16.5 retinaAAAATTGTGT (7)
GAATGTAAAT (8)
GGTTAAAGGA (7)
TCTAATACAA (6)
TTTATGGACA (6)
10.80.0108
E18.5 retinaATGGATCAGG (7)
TTTATGGACA (6)
3.60.0036
P0.5 retinaGAGAGGGTTG (6)
GGTTAAAGGA (7)
GTGCCATTGG (7)
60.006
P2.5 retinaGAATGTAAAT (8)
GGTTAAAGGA (7)
TAAAGAAGTG (6)
TTAGCTTTTT (6)
10.70.0107
P4.5 retinaATGGATCAGG (7)
GAATGTAAAT (8)
GAGAGGGTTG (6)
GGTTAAAGGA (7)
TTAGCTTTTT (6)
160.016
P6.5 retinaGGTTAAAGGA (7)
1.70.0017
P10.5 crx- retinaAAAATTGTGT (7)
GCTGACATCA (7)
TTTATGGACA (6)
7.50.0075
P10.5 crx+ retinaATGGATCAGG (7)
GAATGTAAAT (8)
GAGAGGGTTG (6)
GAGGCTTTGG (10)
GGTTAAAGGA (7)
TTAGCTTTTT (6)
11.40.0114
Adult retinalACAAGCCTGA (6)
ATGGATCAGG (7)
GAATGTAAAT (8)
TTTATGGACA (6)
14.90.0149
ONLACAAGCCTGA (6)
GGCTTGGAAA (6)
3.80.0038