Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.2756 Hmgn1high mobility group nucleosomal binding domain 1 16  16 69.8 cM  15312 
 Gene Ontology chromatin | DNA binding | DNA packaging | nucleus
 Human Homolog HMGN1[high-mobility group nucleosome binding domain 1]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 132 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAACAGGCTCA (2)
ACCACAGACA
CCATTTTTTA (5)
GCAGTCCATT
GTGTGGCCCT (2)
TAATAAAAAT
TACACAAATA
TACACAAATG (2)
TTATAAAAAT (2)
58.60.0586
Cb medulloblastomaAACAGGCTCA (2)
CCATTTTTTA (5)
GCAAGAAGCC (3)
GTGTGGCCCT (2)
TAATAAAAAT
TTAATAAAAA (2)
TTATAAAAAT (2)
34.50.0345
P8 GC+1d cultureACCACAGACA
CCATTTTTTA (5)
GCAAGAAGCC (3)
GCAGTCCATT
GTGTGGCCCT (2)
GTTTTTTTAA (2)
TAATAAAAAT
TACACAAATG (2)
TTAATAAAAA (2)
45.40.0454
P8 GC+SHH+1d cultureAACAGGCTCA (2)
ACCACAGACA
AGCTGGGCAG (2)
CCATTTTTTA (5)
GCAAGAAGCC (3)
GTGTAAGAAG
TAATAAAAAT
TACACAAATG (2)
77.30.0773
3T3 fibroblastsAACACAATGT
AGCTGGGCAG (2)
CCATTTTTTA (5)
140.014
E15 cortexAGCTGGGCAG (2)
GTGTGGCCCT (2)
TAATAAAAAT
19.70.0197
P1 cortexGTGTGGCCCT (2)
TAATAAAAAT
TTCTAACAAA
22.60.0226
HypothalamusGTGTAAGAAG
GTGTGGCCCT (2)
TAATAAAAAT
TACACAAATA
TACACAAATG (2)
TGACTTCAAA
TTCTAACAAA
25.20.0252
E12.5 retinaACCACAGACA
CCATTTTTTA (5)
TAATAAAAAT
TACACAAATG (2)
TTAATAAAAA (2)
320.032
E14.5 retinaAACACAATGT
CCATTTTTTA (5)
TAATAAAAAT
TACACAAATG (2)
TTAATAAAAA (2)
TTCTAACAAA
91.10.0911
E16.5 retinaCCATTTTTTA (5)
GCAGTCCATT
TAATAAAAAT
TACACAAATG (2)
61.50.0615
E18.5 retinaACCACAGACA
CCATTTTTTA (5)
TAATAAAAAT
TACACAAATG (2)
TTAATAAAAA (2)
TTCTAACAAA
890.089
P0.5 retinaACCACAGACA
CCATTTTTTA (5)
GCAGTCCATT
GTGTAAGAAG
GTGTGGCCCT (2)
GTTTTTTTAA (2)
TAATAAAAAT
TACACAAATG (2)
27.60.0276
P2.5 retinaACCACAGACA
CCATTTTTTA (5)
GCAGTCCATT
GTGTGGCCCT (2)
TAATAAAAAT
TGACTTCAAA
TTCTAACAAA
65.30.0653
P4.5 retinaAACACAATGT
ACCACAGACA
CCATTTTTTA (5)
GCAGTCCATT
GTGTAAGAAG
GTTTTTTTAA (2)
TAATAAAAAT
TTAATAAAAA (2)
TTCTAACAAA
45.70.0457
P6.5 retinaAACACAATGT
CCATTTTTTA (5)
GTGTAAGAAG
GTTTTTTTAA (2)
TAATAAAAAT
TACACAAATG (2)
TGACTTCAAA
TTAATAAAAA (2)
58.50.0585
P10.5 crx- retinaAACACAATGT
AACAGGCTCA (2)
ACCACAGACA
GCAAGAAGCC (3)
GCAGTCCATT
GTGTAAGAAG
TAATAAAAAT
TACACAAATG (2)
29.80.0298
P10.5 crx+ retinaAACACAATGT
ACCACAGACA
AGGGAAGAGG (2)
GCAGTCCATT
TAATAAAAAT
TACACAAATG (2)
47.90.0479
Adult retinalACCACAGACA
AGGGAAGAGG (2)
CCATTTTTTA (5)
GTGTAAGAAG
GTGTGGCCCT (2)
GTTTTTTTAA (2)
TAATAAAAAT
TACACAAATA
TGACTTCAAA
37.30.0373
ONLAACAGGCTCA (2)
ACCACAGACA
AGGGAAGAGG (2)
GCAGTCCATT
GTTTTTTTAA (2)
TAATAAAAAT
TACACAAATA
74.60.0746