Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.277585 D16Ium29eDNA segment, Chr 16, Indiana University Medical 29, expressed 16  16 46.3 cM  28180 
 Mm.277585 E030013M08RikRIKEN cDNA E030013M08 gene 16    319425 
 Mm.277585 Appamyloid beta (A4) precursor protein 16  16 56.0 cM  11820 
 Mm.277585 C76493expressed sequence C76493 16    98007 
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 245 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCACCTCCAGCC (2)
ACTGTTCAAA (2)
ATAGCTTTCT (4)
CACACACACA (2)
CCACTGAAAA (4)
CTGAAGAAGT (5)
GAAAAAGAAT (4)
GACAAAAAAA
GAGGGGAGAA
GGTTTTGTGT (4)
GTGGACCCCA (6)
TATCTTTGGA (4)
TATGAATGTT
146.70.1467
Cb medulloblastomaAATGTGGAGA
ATAGCTTTCT (4)
CACACACACA (2)
CCAGCCAACA
CTGAAGAAGT (5)
GAAAAAGAAT (4)
GACAAAAAAA
GGGTAGGGGT
GGTTTTGTGT (4)
GTGGACCCCA (6)
TATCTTTGGA (4)
249.70.2497
P8 GC+1d cultureAAAAATAAAC (2)
ACTGCATCTT (4)
ACTGCCTCTT (4)
ATAGCTTTCT (4)
ATGGATGGAT (4)
CACACACACA (2)
CCAGCCAACA
GACAAAAAAA
GCATAAGCAA (4)
GGGTAGGGGT
GGTTTTGTGT (4)
GTGGACCCCA (6)
TATCTTTGGA (4)
TCTTGTTTGT
2200.22
P8 GC+SHH+1d cultureATAGCTTTCT (4)
ATGGATGGAT (4)
CACACACACA (2)
CCAGCCAACA
CTGCTGCCCT (5)
GAAAAAGAAT (4)
GACAAAAAAA
GCATAAGCAA (4)
GGCGTGGTGG (3)
GGGTAGGGGT
GGTCTTGTGT (2)
GGTTTTGTGT (4)
GTGAAGTTAT
GTGGACCCCA (6)
TATCTTTGGA (4)
TCTTGTTTGT
181.40.1814
3T3 fibroblastsATAGCTTTCT (4)
CACACACACA (2)
GATGCCGAAT (2)
GCGTGGTGGA (4)
GTGGACCCCA (6)
31.50.0315
E15 cortexAATGTGCAGA (5)
ACCTCCAGCC (2)
ATAGCTTTCT (4)
CACACACACA (2)
CCAGCCAACA
CTGCTGCCCT (5)
GATGCCGAAT (2)
GGCGTGGTGG (3)
GGGTAGGGGT
GGGTTGGGGG (4)
GGGTTTTGGG (6)
73.90.0739
P1 cortexATAGCTTTCT (4)
CACACACACA (2)
CCAGCCAACA
CTGAAGAAGT (5)
CTGCTGCCCT (5)
GACAAAAAAA
GCATAAGCAA (4)
GGGTAGGGGT
GGTTTTGTGT (4)
TATCTTTGGA (4)
136.20.1362
HypothalamusACCTCCAGCC (2)
ACTGCATCTT (4)
ACTGTTCAAA (2)
ATAGCTTTCT (4)
CACACACACA (2)
CTGAAGAAGT (5)
GACAAAAAAA
GAGGGGAGAA
GCATAAGCAA (4)
GGGTAGGGGT
GGTTTTGTGT (4)
GTGGACCCCA (6)
TATCTTTGGA (4)
TATGAATGTT
264.20.2642
E12.5 retinaAAAAATAAAC (2)
ATAGCTTTCT (4)
CACACACACA (2)
CCAGCCAACA
CTGCTGCCCT (5)
GAAAAAGAAT (4)
GACAAAAAAA
GAGGGGAGAA
GCATAAGCAA (4)
GTGGACCCCA (6)
TATCTTTGGA (4)
TATGAATGTT
52.80.0528
E14.5 retinaAAAAATAAAC (2)
AATGTGCAGA (5)
ACCTCCAGCC (2)
ATAGCTTTCT (4)
CACACACACA (2)
CCAGCCAACA
CTGCTGCCCT (5)
GACAAAAAAA
GCATAAGCAA (4)
GGGCCCTGGG
GGGTAGGGGT
GGGTTGGGGG (4)
GGTTTTGTGT (4)
78.20.0782
E16.5 retinaACTGCCTCTT (4)
ATAGCTTTCT (4)
CACACACACA (2)
CCAGCCAACA
CTGCTGCCCT (5)
GAGGGGAGAA
GCGTGGTGGA (4)
GGGTAGGGGT
GGTTTTGTGT (4)
GTGGACCCCA (6)
TATCTTTGGA (4)
86.80.0868
E18.5 retinaATAGCTTTCT (4)
ATGGATGGAT (4)
CACACACACA (2)
GACAAAAAAA
GCATAAGCAA (4)
TATCTTTGGA (4)
TCTTGTTTGT
36.30.0363
P0.5 retinaACAAAGTTCA (4)
ACCTCCAGCC (2)
ATAGCTTTCT (4)
CACACACACA (2)
CTGCTGCCCT (5)
GAGGGGAGAA
GCGTGGTGGA (4)
GGCGTGGTGG (3)
GGGTAGGGGT
GTGAAGTTAT
GTGGACCCCA (6)
TATCTTTGGA (4)
TATGAATGTT
65.10.0651
P2.5 retinaAGAGACTGGG (4)
ATAGCTTTCT (4)
ATAGCTTTTT (4)
CACACACACA (2)
GAGGGGAGAA
GGCGTGGTGG (3)
GGGTAGGGGT
GGTTTGTGTA (2)
GGTTTTGTGT (4)
GTGGACCCCA (6)
TATCTTTGGA (4)
81.20.0812
P4.5 retinaAGAGACTGGG (4)
ATAGCTTTCT (4)
CACACACACA (2)
CCAGCCAACA
CTGCTGCCCT (5)
GACAAAAAAA
GAGGGGAGAA
GCATAAGCAA (4)
GGACAGAGGC (3)
GGCGTGGTGG (3)
GGGTAGGGGT
GTGGACCCCA (6)
TATCTTTGGA (4)
97.30.0973
P6.5 retinaAAAAATAAAC (2)
ACCTCCAGCC (2)
ATAGCTTTCT (4)
CACACACACA (2)
CCACTGAAAA (4)
CTGAAGAAGT (5)
GACAAAAAAA
GAGGGGAGAA
GGGTAGGGGT
GGGTTTTGGG (6)
GGTTTTGTGT (4)
GTGGACCCCA (6)
TATCTTTGGA (4)
TATGAATGTT
56.90.0569
P10.5 crx- retinaACTGCATCTT (4)
ACTGCCTCTT (4)
ACTGTTCAAA (2)
ATAGCTTTCT (4)
ATAGCTTTTT (4)
CACACACACA (2)
CCAGCCAACA
CTGCTGCCCT (5)
GAGGGGAGAA
GCATAAGCAA (4)
GGGTAGGGGT
GGTTTTGTGT (4)
GTGAAGTTAT
TATGAATGTT
100.60.1006
P10.5 crx+ retinaAATGTGGAGA
ATAGCTTTCT (4)
CACACACACA (2)
GACAAAAAAA
GGGTAGGGGT
GGTCTTGTGT (2)
GGTTTTGTGT (4)
GTGGACCCCA (6)
TATCTTTGGA (4)
TATGAATGTT
84.50.0845
Adult retinalAAAAATAAAC (2)
ACCTCCAGCC (2)
ACTGCCTCTT (4)
ATAGCTTTCT (4)
CACACACACA (2)
CCAGCCAACA
CTGCTGCCCT (5)
GACAAAAAAA
GAGGGGAGAA
GCATAAGCAA (4)
GGACAGAGGC (3)
GGCGTGGTGG (3)
GGGTAGGGGT
GGTTTTGTGT (4)
GTGGACCCCA (6)
TATCTTTGGA (4)
100.50.1005
ONLAATGTGCAGA (5)
AATGTGGAGA
ACAAAGTTCA (4)
ACCTCCAGCC (2)
AGAGACTGGG (4)
ATAGCTTTCT (4)
CACACACACA (2)
CCACTGAAAA (4)
CCAGCCAACA
GACAAAAAAA
GGACAGAGGC (3)
GGCGTGGTGG (3)
GGGTAGGGGT
GGGTTGGGGG (4)
GGTTTGTGTA (2)
GGTTTTGTGT (4)
GTGGACCCCA (6)
70.60.0706