Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.279923 A530064N14RikRIKEN cDNA A530064N14 gene 9    402761 
 Mm.279923 Nedd4neural precursor cell expressed, developmentally down-regulted gene 4 9  9 D (9 40.0 cM)  17999 
 Gene Ontology cytosol | intracellular | ligase activity | protein binding | protein modification | ubiquitin cycle | ubiquitin ligase complex | ubiquitin-protein ligase activity | ubiquitin-protein ligase activity
 Human Homolog NEDD4[neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4]
 Clusters 
   Neighbors    

Total 22 In Situ Hybridization Images

Images -- Click to EnlargeSAGE Tags

Total 366 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAACTCTA
AAAACATCTC (3)
AACCACCAGG (3)
AACTATAAAA
AGTCATAATA
CCTTTAATCC (3)
CTCACTCTTT
GAGTCCGTGG (4)
GAGTTCAGGA (2)
GCAAGCTGTT (3)
GCAGCTGTGG (3)
GCCAAGCTGT
GCCACCGTCC (2)
GTAGGAACAT
GTTTAAATTT
TATGACTTGC (2)
TCGCTACTTA (2)
TGGATGCTGG (3)
TGGGTGCTGG (2)
TGGTTGCTGG
TGTGCAACCA
TGTGGTCTGG (2)
TTTAATCAAA
244.60.2446
Cb medulloblastomaAAAAACTCTA
CCTTTAATCC (3)
GAGTCCGTGG (4)
GCAAGCTGTT (3)
GCAGCTGTTG (5)
GCAGGGGTTG (2)
GCCACCGTCC (2)
GGGGGCTGTG (4)
GTAGGAACAT
TAAAGGATTT
TAATAAAAAA (3)
TATGACTTGC (2)
TCGCTACTTA (2)
TGGATGCTGG (3)
TGGGTGCTGG (2)
TGGTTGCTGG
TGTCTAAACT (2)
TGTGCAACCA
TGTGGTCTGG (2)
TTTAATCAAA
339.50.3395
P8 GC+1d cultureAAAAACTCTA
AAAACATCTC (3)
CACTGGGCTG
CCTTTAATCC (3)
CTGGGAGTTG
GCAGGGGTTG (2)
GCCAAGCTGT
GCTGTGTGGG (2)
GTAGGAACAT
GTTTAAATTT
TAAGGATTTC (2)
TAATAAAAAA (3)
TATGACTTGC (2)
TGGATGCTGG (3)
TGGGTGCTGG (2)
TGGTTGCTGG
TGTCTAAACT (2)
TGTGCAACCA
TTTAATCAAA
157.30.1573
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAACATCT
AAAAACTCTA
AAAACATCTC (3)
AGTCATAATA
ATTTTAAAAA (2)
CCACCCACAG (2)
CCTTTAATCC (3)
CTCACTCTTT
CTGGGAGTTG
GCCAAGCTGT
GCCACCGTCC (2)
GCTGTGTGGG (2)
GTAGGAACAT
GTGAAGTTAT
TAAGGATTTC (2)
TATGACTTGC (2)
TCGCTACTTA (2)
TGGATGCTGG (3)
TGGGTGCTGG (2)
TGGTTGCTGG
TGTCTAAACT (2)
TGTGCAACCA
TTTAATCAAA
186.30.1863
3T3 fibroblastsAACCACCAGG (3)
CCACCCACAG (2)
CCTTTAATCC (3)
GCCAAGCTGT
GCCACCGTCC (2)
GCCATCAGGA (4)
GGCACAGGGG
GGGGGCTGTG (4)
GTCATAGCTG (2)
TGGATGCTGG (3)
TGGGTGCTGG (2)
TGGTTGCTGG
TGTCTAAACT (2)
TGTGCAACCA
388.90.3889
E15 cortexAACCACCAGG (3)
CCTTTAATCC (3)
GCCAAGCTGT
GTCATAGCTG (2)
TCGCTACTTA (2)
TGGATGCTGG (3)
TGGGTGCTGG (2)
TGGTTGCTGG
TGTCTAAACT (2)
390.60.3906
P1 cortexAAAACATCTC (3)
CCTTTAATCC (3)
CTGGGAGTTG
GGCACAGGGG
TGGGTGCTGG (2)
TGGTTGCTGG
TTTAATCAAA
272.50.2725
HypothalamusAAAAACTCTA
AAAACATCTC (3)
CACTGGGCTG
CCTTTAATCC (3)
CTGGGAGTTG
GCAGGGGTTG (2)
GCCAAGCTGT
GGAGGGGGAG
GGGGGCTGTG (4)
GTAGGAACAT
TGGATGCTGG (3)
TGGGTGCTGG (2)
TGGTTGCTGG
TGTCTAAACT (2)
TGTGCAACCA
TTTAATCAAA
418.20.4182
E12.5 retinaAAAAACTCTA
AAAACATCTC (3)
CACTGGGCTG
CCTTTAATCC (3)
CTCACTCTTT
CTGGGAGTTG
GAAGGGTTCA (2)
GCCAAGCTGT
GCCACCGTCC (2)
GGAGGGGGAG
GGGGGCTGTG (4)
GTAGGAACAT
TATGACTTGC (2)
TCGCTACTTA (2)
TGGATGCTGG (3)
TGGGTGCTGG (2)
TGGTTGCTGG
TTTAATCAAA
358.80.3588
E14.5 retinaAAAAACTCTA
AAAACATCTC (3)
AGAATGAGTG
CCACCCACAG (2)
CCTTTAATCC (3)
GCAGCTGTGG (3)
GCCAAGCTGT
GCCACCGTCC (2)
GGCACAGGGG
GGGGGCTGGG
GTAGGAACAT
GTTTAAATTT
TATGACTTGC (2)
TCGCTACTTA (2)
TGGATGCTGG (3)
TGGGTGCTGG (2)
TGGTTGCTGG
TGTGCAACCA
1182.31.1823
E16.5 retinaAAAAACATCT
AAAAACTCTA
AAAACATCTC (3)
AGAATGAGTG
AGTCATAATA
CACTGGGCTG
CCTTTAATCC (3)
CTCACTCTTT
GCCAAGCTGT
GCTGTGTGGG (2)
GGAGGGGGAG
GGCACAGGGG
GGGGGCTGTG (4)
GTAGGAACAT
TAAGGATTTC (2)
TATGACTTGC (2)
TGGATGCTGG (3)
TGGGCCTGGA
TGGGTGCTGG (2)
TGGTACTAAG (2)
TGGTTGCTGG
TGTGCAACCA
TTTAATCAAA
975.90.9759
E18.5 retinaAAAAACTCTA
AAAACATCTC (3)
AGTCATAATA
ATTTTAAAAA (2)
CACTGGGCTG
CCTTTAATCC (3)
CTCACTCTTT
GCAGCTGTTG (5)
GCAGGGGTTG (2)
GCCATCAGGA (4)
GCTGTGTGGG (2)
GGGGGCTGGG
GGGGGCTGTG (4)
GTAGGAACAT
TAATAAAAAA (3)
TATGACTTGC (2)
TGGATGCTGG (3)
TGGGTGCTGG (2)
TGGTTGCTGG
TGTCTAAACT (2)
TGTGCAACCA
TTTAATCAAA
345.20.3452
P0.5 retinaAAAAACATCT
AAAAACTCTA
AAAACATCTC (3)
AAAATGAAAA
CCTTTAATCC (3)
CTCACTCTTT
CTGGGAGTTG
GAAGGGTTCA (2)
GAGTCCGTGG (4)
GCAGCTGTGG (3)
GCCACCGTCC (2)
GTAGGAACAT
GTCATAGCTG (2)
GTGAAGTTAT
TATGACTTGC (2)
TGGATGCTGG (3)
TGGGTGCTGG (2)
TGGTTGCTGG
TGTCTAAACT (2)
TTTAATCAAA
349.70.3497
P2.5 retinaAAAAACATCT
AAAAACTCTA
AAAACATCTC (3)
AGTCATAATA
CCCTGGCTGA (2)
CCTTTAATCC (3)
CTCACTCTTT
GAAGGGTTCA (2)
GCCAAGCTGT
GCTGTGTGGG (2)
GGAGGGGGAG
GGGCACCCCT (2)
GTAGGAACAT
GTCATAGCTG (2)
TAAAGGATTT
TAATAAAAAA (3)
TATGACTTGC (2)
TGGATGCTGG (3)
TGGGCCTGGA
TGGGTGCTGG (2)
TGGTTGCTGG
TGTGCAACCA
TTTAATCAAA
327.80.3278
P4.5 retinaAAAAACTCTA
AACTATAAAA
AGTCATAATA
CACTGGGCTG
CCTTTAATCC (3)
CTCACTCTTT
CTGGGAGTTG
GAAGGGTTCA (2)
GCCAAGCTGT
GCTGTGTGGG (2)
GGCACAGGGG
GTAGGAACAT
GTCATAGCTG (2)
TAAAGGATTT
TAATAAAAAA (3)
TATGACTTGC (2)
TGGATGCTGG (3)
TGGGCCTGGA
TGGGTGCTGG (2)
TGGTTGCTGG
TGTGCAACCA
TTTAATCAAA
261.80.2618
P6.5 retinaAAAAACATCT
AAAAACTCTA
AAAACATCTC (3)
AGAATGAGTG
CACTGGGCTG
CCTTTAATCC (3)
CTCACTCTTT
CTGGGAGTTG
GCAAGCTGTT (3)
GCCAAGCTGT
GCTGTGTGGG (2)
GGAGGGGGAG
GGCACAGGGG
GTAGGAACAT
GTCATAGCTG (2)
TAATAAAAAA (3)
TATGACTTGC (2)
TGGATGCTGG (3)
TGGGCCTGGA
TGGGTGCTGG (2)
TGGTTGCTGG
TTTAATCAAA
313.60.3136
P10.5 crx- retinaAAAAACATCT
AAAAACTCTA
AAAACATCTC (3)
CCTTTAATCC (3)
GCAGGGGTTG (2)
GCCAAGCTGT
GCCACCGTCC (2)
GCTGTGTGGG (2)
GGGGGCTGTG (4)
GTGAAGTTAT
TAAGGATTTC (2)
TAATAAAAAA (3)
TATGACTTGC (2)
TGGATGCTGG (3)
TGGGTGCTGG (2)
TGGTTGCTGG
TGTCTAAACT (2)
TGTGCAACCA
472.20.4722
P10.5 crx+ retinaAAAAACATCT
AAAAACTCTA
AAAACATCTC (3)
CCTTTAATCC (3)
CTCACTCTTT
CTGGGAGTTG
GCCAAGCTGT
GCCACCGTCC (2)
GGGGGCTGTG (4)
GTAGGAACAT
TGGATGCTGG (3)
TGGGTGCTGG (2)
TGGTTGCTGG
276.70.2767
Adult retinalAAAACATCTC (3)
CACTGGGCTG
CCCTGGCTGA (2)
CCTTTAATCC (3)
CTCACTCTTT
CTGGGAGTTG
GCCAAGCTGT
GCTGTGTGGG (2)
GGGCACCCCT (2)
GTAGGAACAT
GTCATAGCTG (2)
TGGATGCTGG (3)
TGGGTGCTGG (2)
TGGTTGCTGG
TGTGCAACCA
TTTAATCAAA
411.50.4115
ONLAAAAACATCT
AAAAACTCTA
AAAATGAAAA
CACTGGGCTG
CCTTTAATCC (3)
CTCACTCTTT
CTGGGAGTTG
GAGTTCAGGA (2)
GCAGCTGTTG (5)
GCAGGGGTTG (2)
GGCACAGGGG
GGGCACCCCT (2)
GGGGGCTGGG
GTCATAGCTG (2)
TCGCTACTTA (2)
TGGGTGCTGG (2)
TGGTTGCTGG
TGTGCAACCA
TGTGGTCTGG (2)
TTTAATCAAA
585.80.5858