Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.290530 E430034L04RikRIKEN cDNA E430034L04 gene 5    23881 
 Gene Ontology intracellular | mRNA processing | mRNA-nucleus export | nucleus | protein binding | protein transporter activity | protein-nucleus import | RNA binding | small GTPase mediated signal transduction | transport
 Human Homolog G3BP2[Ras-GTPase activating protein SH3 domain-binding protein 2]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 183 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAATAAAAA
AAAATAAAAT (2)
AAGCAAATGA (2)
ATTCCGAATT (2)
CCACCTCGTG (2)
CCCACTGAGT
GTGACTGTTC
TGGGTCTGTG
TGGTTGCTGA (3)
TGTGTATAAA (2)
TTTGAGGAAA (2)
30.90.0309
Cb medulloblastomaAAAATAAAAA
AATCCTTTAA
ATGGTGCCTT (2)
CCCACTGAGT
GTGACTGTTC
TGGTTGCTGA (3)
TGTGTTTGAA (2)
27.60.0276
P8 GC+1d cultureAAAATAAAAA
AAGCAAATGA (2)
ACACAGAAAC (3)
GAGCCCTGGG
GGATGGTTAA (2)
GGTGACTGTT (2)
GTGACTGTTC
TGTGTATAAA (2)
TTTGAGGAAA (2)
29.50.0295
P8 GC+SHH+1d cultureAAAATAAAAA
AAAATAAAAT (2)
AATCCTTTAA
ATGGTGCCTT (2)
CCCACTGAGT
GGATGGTTAA (2)
GTGACTGTTC
TGGGTCTGTG
TGGTTGCTGA (3)
TGGTTGGTGG (2)
TGTGTATAAA (2)
TTTGAGGAAA (2)
270.027
3T3 fibroblastsACACAGAAAC (3)
ATGGTGCCTT (2)
CCACCTCGTG (2)
GGTGACTGTT (2)
GTCATAGCTG (2)
TGGTTGCTGA (3)
TGGTTGGTGG (2)
TGTGTTTGAA (2)
490.049
E15 cortexATGGTGCCTT (2)
CCCACTGAGT
GGTGACTGTT (2)
GTCATAGCTG (2)
GTGACTGTTC
TGGTTGCTGA (3)
TGGTTGGTGG (2)
73.90.0739
P1 cortexAAAATAAAAA
AATCCTTTAA
ACACAGAAAC (3)
CCACCTCGTG (2)
GAGCCCTGGG
TGGGTCTGTG
TGGTTGGTGG (2)
58.90.0589
HypothalamusAAAATAAAAA
AAGCAAATGA (2)
AATCTTTAAA
ACACAGAAAC (3)
GAAAAGGGAG (3)
TGGTTGCTGA (3)
TGTGTATAAA (2)
16.20.0162
E12.5 retinaAAAATAAAAA
AATCCTTTAA
CCCACTGAGT
GAAAAGGGAG (3)
GAGCCCTGGG
GGATGGTTAA (2)
GGCTTGCTGG
GTGACTGTTC
TGGGTCTGTG
TGGTTGCTGA (3)
TGTGTATAAA (2)
TTTGAGGAAA (2)
37.70.0377
E14.5 retinaAAAATAAAAA
AATCCTTTAA
ATGGTGCCTT (2)
CCACCTCGTG (2)
CCCACTGAGT
TGGTTGCTGA (3)
TGGTTGGTGG (2)
TGTGTATAAA (2)
TTTGAGGAAA (2)
54.50.0545
E16.5 retinaAAAATAAAAA
AAGCAAATGA (2)
AATCTTTAAA
CCCACTGAGT
GTGACTGTTC
TGGTTGCTGA (3)
TGGTTGGTGG (2)
TGTGTATAAA (2)
TTTGAGGAAA (2)
50.60.0506
E18.5 retinaAAAATAAAAA
GTGACTGTTC
TGGGTCTGTG
TGGTTGCTGA (3)
TGTGTATAAA (2)
36.40.0364
P0.5 retinaAAAATAAAAA
AAGCAAATGA (2)
GTCATAGCTG (2)
GTGACTGTTC
TGGGTCTGTG
TGGTTGCTGA (3)
TGGTTGGTGG (2)
TGTGTATAAA (2)
TTTGAAGAAT
31.50.0315
P2.5 retinaAAAATAAAAA
ACACAGAAAC (3)
CCCACTGAGT
GGATGGTTAA (2)
GTCATAGCTG (2)
GTGACTGTTC
TGGGTCTGTG
TGGTTGCTGA (3)
TGTGTATAAA (2)
40.70.0407
P4.5 retinaAAAATAAAAA
AATCCTTTAA
AATCTTTAAA
ATGGTGCCTT (2)
ATTCCGAATT (2)
CCCACTGAGT
GAGCCCTGGG
GTCATAGCTG (2)
GTGACTGTTC
TGGGTCTGTG
TGGTTGCTGA (3)
TGGTTGGTGG (2)
TGTGTATAAA (2)
69.40.0694
P6.5 retinaAAAATAAAAA
AATCCTTTAA
AATCTTTAAA
ATTCCGAATT (2)
GGCTTGCTGG
GGTGACTGTT (2)
GTCATAGCTG (2)
GTGACTGTTC
TGGGTCTGTG
TGGTTGCTGA (3)
TGGTTGGTGG (2)
TTTGAAGAAT
53.30.0533
P10.5 crx- retinaAAAATAAAAA
GTGACTGTTC
TGGGTCTGTG
TGGTTGCTGA (3)
TTTGAGGAAA (2)
22.40.0224
P10.5 crx+ retinaAAAATAAAAA
AATCCTTTAA
GAGCCCTGGG
GGATGGTTAA (2)
GTGACTGTTC
TGGGTCTGTG
TGGTTGCTGA (3)
TGTGTATAAA (2)
TTTGAGGAAA (2)
22.80.0228
Adult retinalAAAATAAAAA
AAGCAAATGA (2)
GGCTTGCTGG
GTCATAGCTG (2)
GTGACTGTTC
TGGGTCTGTG
TGGTTGCTGA (3)
TGGTTGGTGG (2)
TGTGTATAAA (2)
26.30.0263
ONLAAAATAAAAA
AAAATAAAAT (2)
AAGCAAATGA (2)
AATCCTTTAA
ATTCCGAATT (2)
GAGCCCTGGG
GGCTTGCTGG
GTCATAGCTG (2)
GTGACTGTTC
TGGTTGCTGA (3)
TGGTTGGTGG (2)
TGTGTATAAA (2)
TTTGAAGAAT
TTTGAGGAAA (2)
610.061