Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.29897 BC059730cDNA sequence BC059730     407785 
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 113 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
GAAAAAAAAA (2)
GTGTACATAA (2)
TGGCTACTGC
TGGCTACTGG (2)
2560.256
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
CAGGTTCTCC
GAAAAAAAAA (2)
TGGCTACTGC
1019.71.0197
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
AAAAATAAAG (2)
AATAAAATTT
CAGGTTCTCC
GAAAAAAAAA (2)
TGGCTACTGC
TGGCTACTGG (2)
264.70.2647
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
AATAAAATTT
GAAAAAAAAA (2)
GTGTACATAA (2)
TGGCTACTGC
TGGCTACTGG (2)
383.10.3831
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
GTCATAGCTG (2)
TGGCTACTGC
TGGCTACTGG (2)
45.50.0455
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
GAAAAAAAAA (2)
GTCATAGCTG (2)
TGGCTACTGC
281.90.2819
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
GAAAAAAAAA (2)
295.40.2954
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
AAAAATAAAG (2)
GAAAAAAAAA (2)
TCCCCGTTTT
TGGCTACTGC
211.90.2119
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
AAAAATAAAG (2)
AATAAAATTT
GAAAAAAAAA (2)
TGGCTACTGC
TGGCTACTGG (2)
206.50.2065
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
AAAAATAAAG (2)
GAAAAAAAAA (2)
TGGCTACTGC
TGGCTACTGG (2)
143.90.1439
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AATAAAATTT
GAAAAAAAAA (2)
TGGCTACTGC
TGGCTACTGG (2)
79.60.0796
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
AATAAAATTT
GAAAAAAAAA (2)
TGGCTACTGC
TGGCTACTGG (2)
454.70.4547
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
GAAAAAAAAA (2)
GTCATAGCTG (2)
TGGCTACTGC
TGGCTACTGG (2)
168.80.1688
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
AATAAAATTT
CAGGTTCTCC
GAAAAAAAAA (2)
GTCATAGCTG (2)
TGGCTACTGC
429.40.4294
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
GAAAAAAAAA (2)
GTCATAGCTG (2)
340.80.3408
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAATAAAG (2)
CAGGTTCTCC
GAAAAAAAAA (2)
GTCATAGCTG (2)
TGGCTACTGC
316.80.3168
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
CAGGTTCTCC
GAAAAAAAAA (2)
TGGCTACTGC
85.50.0855
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
GAAAAAAAAA (2)
GTGTACATAA (2)
TGGCTACTGC
149.90.1499
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
AAAAATAAAG (2)
CAGGTTCTCC
GAAAAAAAAA (2)
GTCATAGCTG (2)
TGGCTACTGC
910.091
ONLAAAAAAAAAA (2)
AAAAACAAAA (2)
GAAAAAAAAA (2)
GTCATAGCTG (2)
TGGCTACTGC
TGGCTACTGG (2)
141.60.1416