Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.288474 Pogzpogo transposable element with ZNF domain 3    229584 
 Mm.288474 Spp1secreted phosphoprotein 1 5  5 56.0 cM  20750 
 Gene Ontology cell adhesion | cytokine activity | extracellular space | ossification | protein binding
 Human Homolog SPP1[secreted phosphoprotein 1 (osteopontin, bone sialoprotein I, early T-lymphocyte activation 1)]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 272 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAAAAAAA (2)
AAAAGCAGTG
AAGACAAAGT (2)
AAGGGCTCTG
AAGTCCAAGA
AGTTCAAGTC (3)
CAAACACCGT (3)
CCCCTCCTGA (3)
CCCTCTGTCA (2)
GGAAGGAGGG
GGTGGTGCCT
TGTGGGAACC
246.30.2463
Cb medulloblastomaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAAAAGA
AAACAAAAAA (3)
AAGGGCTCTG
AATTAGAGAA
CCCCTCCTGA (3)
CCCTCTGTCA (2)
CTCACAGAGA (2)
GCCCCTTCTT
GCCCTTCTGG (2)
GGAAGGAGGG
GGTGGTGCCT
TAGTAGTGAA (2)
TGGGGACAAA
TGTGGGAACC
869.30.8693
P8 GC+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAAAAAAGA
AAGGGCTCTG
AATTAGAGAA
CAAACACCGT (3)
CCCCTCCTGA (3)
CCCTCTGTCA (2)
CTCACAGAGA (2)
GCCCCTTCTT
GCCCTTCTGG (2)
GCTCACACCT (2)
GGAAGGAGGG
GGTGGTGCCT
TGTGGGAACC
257.80.2578
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAAAAAAA (2)
AAAAAAAAGA
AAAAAACAAA (4)
AAAAAGGGGG
AAAAGCAGTG
AATTAGAGAA
ATTTATGTCT
CAAACACCGT (3)
CAAACACCTT (2)
CCCCTCCTGA (3)
CCCTCTGTCA (2)
CCTCTGATCC (2)
GCCCCTTCTT
GCTGGTGGCT (3)
GGTGGTGCCT
TCTCCCTGTT
TGTGGGAACC
332.70.3327
3T3 fibroblastsAAAAAAAAAA (2)
CAAACACCGT (3)
CCCCTCCTGA (3)
CCCTCTGTCA (2)
GCCCCTTCTT
GGAAGGAGGG
GGTGGTGCCT
TGTGGGAACC
770.077
E15 cortexAAAAAAAAAA (2)
AAGACAAAGT (2)
CCCCTCCTGA (3)
CCCTCTGTCA (2)
GCAACACCGG
GCTGGTGGCT (3)
GGAAGGAGGG
TGGGGACAAA
262.10.2621
P1 cortexAAAAAAAAAA (2)
AAAAGCAGTG
AATTAGAGAA
CCCCTCCTGA (3)
CCCTCTGTCA (2)
GCCCCTTCTT
GGAAGGAGGG
TCTCCCTGTT
TGGGGACAAA
290.60.2906
HypothalamusAAAAAAAAAA (2)
AAACAAAAAA (3)
AAGACAAAGT (2)
AATAGAGAAG
AATTAGAGAA
CCCTCTGTCA (2)
CTCACAGAGA (2)
GAATTTAAAA
GCCCCTTCTT
GCTGGTGCCC (2)
GCTGGTGGCT (3)
GGAAGGAGGG
GGTGGTGCCT
TAGTAGTGAA (2)
TCTCCCTGTT
TGGGGACAAA
TGTGGGAACC
200.80.2008
E12.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAAAAGA
AAAAAGGGGG
AAACAAAAGA (2)
AATTAGAGAA
CAAACACCTT (2)
CCCCTCCTGA (3)
GCTCACACCT (2)
GCTGGTGGCT (3)
GGAAGGAGGG
GGTGGTGCCT
TAGTAGTGAA (2)
TGGGGACAAA
TGTGGGAACC
189.80.1898
E14.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAAAAGA
AAACAAAAAA (3)
AAACAAAAGA (2)
AAGTCCAAGA
AATAGAGAAG
AGTTCAAGTC (3)
CCCCTCCTGA (3)
CTCACAGAGA (2)
GCTGGTGGCT (3)
GGAAGGAGGG
GGTGGTGCCT
TAGTAGTGAA (2)
TATGTAGAAA (4)
TCTCCCTGTT
TGGGGACAAA
TGTGGGAACC
TTGCTCAGGT (2)
152.70.1527
E16.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAGGGGG
AATAGAGAAG
AATTAGAGAA
CCCCTCCTGA (3)
CCCTCTGTCA (2)
CTCACAGAGA (2)
GCAACACCGG
GCCCCTTCTT
GCTGGTGGCT (3)
GGAAGGAGGG
GGTGGTGCCT
TGGGGACAAA
TGTGGGAACC
92.20.0922
E18.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAACAAA (4)
AAACAAAAAA (3)
AAACAAAAGA (2)
AATTAGAGAA
CCCCTCCTGA (3)
CCCTCTGTCA (2)
GAATTTAAAA
GCCCCTTCTT
GCTGGTGCCC (2)
GCTGGTGGCT (3)
GGAAGGAGGG
GGTGGTGCCT
TATGTAGAAA (4)
TCTCCCTGTT
TGGGGACAAA
TGTGGGAACC
TTGCTCAGGT (2)
434.50.4345
P0.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAAAAGA
AAAAGCAGTG
AAGGGCTCTG
AATTAGAGAA
ATTTATGTCT
CCCCTCCTGA (3)
CCCTCTGTCA (2)
CCTCTGATCC (2)
CTCACAGAGA (2)
GCCCCTTCTT
GCTGGTGGCT (3)
GGAAGGAGGG
TAGTAGTGAA (2)
TGTGGGAACC
180.70.1807
P2.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAAAAGA
AAAAAGGGGG
AAACAAAAAA (3)
AAGGGCTCTG
AATTAGAGAA
AGTTCAAGTC (3)
CAAACACCTT (2)
CCCCTCCTGA (3)
CCCTCTGTCA (2)
CCTCTGATCC (2)
GCCCCTTCTT
GGAAGGAGGG
GGTGGTGCCT
TAGTAGTGAA (2)
TGTGGGAACC
394.40.3944
P4.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAACAAAAAA (3)
AATTAGAGAA
ATTTATGTCT
CCCCTCCTGA (3)
CCCTCTGTCA (2)
GAATTTAAAA
GCCCCTTCTT
GCTGGTGCCC (2)
GGAAGGAGGG
TAGTAGTGAA (2)
TGGGGACAAA
TGTGGGAACC
356.70.3567
P6.5 retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAAAAGA
AAAAAACAAA (4)
AAACAACAAA (2)
AATTAGAGAA
CCCCTCCTGA (3)
CCCTCTGTCA (2)
CCTCTGATCC (2)
GAATTTAAAA
GCCCTTCTGG (2)
GCTCACACCT (2)
GGAAGGAGGG
GGTGGTGCCT
TAGTAGTGAA (2)
TGGGGACAAA
TGTGGGAACC
322.10.3221
P10.5 crx- retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAAAAGA
AAAAGCAGTG
AATAGAGAAG
AATTAGAGAA
ATTTATGTCT
CAAACACCGT (3)
CCCCTCCTGA (3)
CCCTCTGTCA (2)
CTCACAGAGA (2)
GAATTTAAAA
GCAACACCGG
GCCCTTCTGG (2)
GCTGGTGGCT (3)
GGAAGGAGGG
GGTGGTGCCT
TAGTAGTGAA (2)
TATGTAGAAA (4)
TGTGGGAACC
117.40.1174
P10.5 crx+ retinaAAAAAAAAAA (2)
AAAAAAAAGA
CCCCTCCTGA (3)
CCCTCTGTCA (2)
GCCCTTCTGG (2)
GGAAGGAGGG
TAGTAGTGAA (2)
TCTCCCTGTT
TGTGGGAACC
149.80.1498
Adult retinalAAAAAAAAAA (2)
AGTTCAAGTC (3)
CAAACACCGT (3)
CCCTCTGTCA (2)
GCCCTTCTGG (2)
GCTGGTGGCT (3)
GGAAGGAGGG
TGTGGGAACC
92.70.0927
ONLAAAAAAAAAA (2)
AAAAAACAAA (4)
AAGTCCAAGA
AATTAGAGAA
CCCCTCCTGA (3)
CCCTCTGTCA (2)
CCTCTGATCC (2)
GCCCTTCTGG (2)
GGAAGGAGGG
GGTGGTGCCT
TGTGGGAACC
TTGCTCAGGT (2)
135.80.1358