Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.18516 H3f3bH3 histone, family 3B 11  11 E2  15081 
 Gene Ontology chromosome | DNA binding | nucleosome | nucleus
 Human Homolog H3F3B[H3 histone, family 3B (H3.3B)]
 Clusters 
   Neighbors    

Total 5 In Situ Hybridization Images

Images -- Click to EnlargeSAGE Tags

Total 297 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCAAAAGCAAAA
AAAAGCAAGA (2)
AAAATACAAA (2)
AATCAAGAAA
ATGGTGACTC
CCCAAAGACA
CCCAAGGACA (3)
GCCTCCTGGG (4)
GGAAGAGGGA (2)
GGAGTAAGAA
GGTCACACTA (3)
GTTGTCTTTG
GTTTATTAAA (2)
TGGTAGAATG
TTCACTAACC
TTCTGGTGGT (3)
TTTAATTCAC
TTTATAAACT (2)
TTTCTGTATG
TTTCTTGTTT (2)
202.10.2021
Cb medulloblastomaAAAAGCAAAA
AAAATACAAA (2)
GAATTTGGGG
GGAGTAAGAA
GGTCACACTA (3)
GTTGTCTTTG
GTTTATTAAA (2)
TGTCTGTATG
TTTATAAACT (2)
TTTCTGTATG
103.80.1038
P8 GC+1d cultureAAAAGCAAAA
AAAAGCAAGA (2)
AAAATACAAA (2)
ATGGTGACTC
CCCAAAGACA
GCCTCCTGGG (4)
GGAGTAAGAA
GGAGTAAGGA (2)
GGTCACACTA (3)
GTTGTCTTTG
GTTTATTAAA (2)
TGGTAGAATG
TTAATTAAGT
TTTATAAACT (2)
TTTCTGTATG
TTTCTTGTTT (2)
257.90.2579
P8 GC+SHH+1d cultureAAAAGCAAAA
AAAAGCAAGA (2)
AAAAGGAAAA (2)
AAAATACAAA (2)
ATGGTGACTC
CCCAAAGACA
CCCAAGGACA (3)
GAATTTGGGG
GCCTCCTGGG (4)
GGAGTAAGAA
GGAGTAAGGA (2)
GGCTCCCCAG (2)
GGTCACACTA (3)
GTTGTCTTTG
GTTTATTAAA (2)
GTTTCTGCAT (2)
GTTTTAGAAT
TGGTAGAATG
TTAATTAAGT
TTCACTAACC
TTCCTGTATG
TTCTGGTGGT (3)
TTTATAAACT (2)
TTTCTGTATG
TTTTTAATAT
257.90.2579
3T3 fibroblastsATGGTGACTC
CCCAAGGACA (3)
GCCTCCTGGG (4)
GGAGTAAGAA
GGTCACACTA (3)
GTCATAGCTG (2)
TTTCTGTATG
45.50.0455
E15 cortexGAATTTGGGG
GCCTCCTGGG (4)
GCTGCCCTTA
GGAGTAAGAA
GTCATAGCTG (2)
24.50.0245
P1 cortexAAAAGCAAGA (2)
GCTGCCCTTA
GGAAGAGGGA (2)
GGAGTAAGAA
GGTCACACTA (3)
GTTGTCTTTG
TGGTAGAATG
TTTCTGTATG
TTTCTTGTTT (2)
81.60.0816
HypothalamusAAAAGCAAGA (2)
AAAATACAAA (2)
GGAGTAAGAA
GGTCACACTA (3)
GTTGTCTTTG
GTTTATTAAA (2)
TTCACTAACC
TTCTGGTGGT (3)
TTTATAAACT (2)
TTTCTGTATG
TTTTTGTATG
52.40.0524
E12.5 retinaAAAAGCAAAA
AAAAGCAAGA (2)
ATGATGAGGA
ATGGTGACTC
CCCAAAGACA
CCCAAGGACA (3)
GCCTCCTGGG (4)
GGAAGAGGGA (2)
GGAGTAAGAA
GGTCACACTA (3)
GTTGTCTTTG
GTTTATTAAA (2)
GTTTTAGAAT
TGGTAGAATG
TTAATTAAGT
TTTATAAACT (2)
TTTCTGTATG
176.70.1767
E14.5 retinaAAAAGCAAGA (2)
AAAAGGAAAA (2)
ATGGTGACTC
CCCAAAGACA
CCCAAGGACA (3)
GAATTTGGGG
GCCTCCTGGG (4)
GGAAGAGGGA (2)
GGAGTAAGAA
GTTGTCTTTG
GTTTATTAAA (2)
TTAATTAAGT
TTCACTAACC
TTTAATTCAC
TTTATAAACT (2)
TTTCTGTATG
TTTCTTGTTT (2)
158.30.1583
E16.5 retinaAAAAGCAAGA (2)
AATCAAGAAA
ATGGTGACTC
CCCAAAGACA
GCCTCCTGGG (4)
GGAAGAGGGA (2)
GGAGTAAGAA
GGAGTAAGAC
GGTCACACTA (3)
GTTGTCTTTG
GTTTATTAAA (2)
GTTTTAGAAT
TTTAATTCAC
TTTATAAACT (2)
TTTCTGTATG
TTTCTTGTTT (2)
213.60.2136
E18.5 retinaAAAAGCAAGA (2)
ATGATGAGGA
ATGGTGACTC
CCCAAGGACA (3)
GGAAGAGGGA (2)
GGAGTAAGAA
GGAGTAAGAC
GGCTCCCCAG (2)
GTTGTCTTTG
GTTTATTAAA (2)
GTTTTAGAAT
TGTCTGTATG
TTAATTAAGT
TTTATAAACT (2)
TTTCTGTATG
TTTCTTGTTT (2)
141.60.1416
P0.5 retinaAAAAGCAAAA
AAAAGCAAGA (2)
AATCAAGAAA
ATGATGAGGA
ATGGTGACTC
CCCAAAGACA
GCCTCCTGGG (4)
GGAGTAAGAA
GGAGTAAGGA (2)
GGCTCCCCAG (2)
GGTCACACTA (3)
GTCATAGCTG (2)
GTTGTCTTTG
GTTTATTAAA (2)
GTTTTAGAAT
TGTCTGTATG
TTAATTAAGT
TTCCTGTATG
TTTATAAACT (2)
TTTCTGTATG
TTTCTTGTTT (2)
TTTTTGTATG
288.80.2888
P2.5 retinaAAAAGCAAGA (2)
CCCAAAGACA
CCCAAGGACA (3)
GCCTCCTGGG (4)
GCTGCCCTTA
GGAAGAGGGA (2)
GGAGTAAGAA
GGTCACACTA (3)
GTCATAGCTG (2)
GTTGTCTTTG
GTTTATTAAA (2)
TGGTAGAATG
TTAATTAAGT
TTCACTAACC
TTTATAAACT (2)
TTTCTGTATG
TTTCTTGTTT (2)
TTTTTAATAT
236.10.2361
P4.5 retinaAAAAGCAAGA (2)
AAAATACAAA (2)
CCCAAAGACA
CCCAAGGACA (3)
GGAAGAGGGA (2)
GGAGTAAGAA
GGAGTAAGAC
GTCATAGCTG (2)
GTTGTCTTTG
GTTTATTAAA (2)
GTTTCTGCAT (2)
TGGTAGAATG
TTAATTAAGT
TTTATAAACT (2)
TTTCTGTATG
TTTTTAATAT
164.60.1646
P6.5 retinaAAAAGCAAGA (2)
ATGGTGACTC
CCCAAAGACA
GAATTTGGGG
GCCTCCTGGG (4)
GCTGCCCTTA
GGAAGAGGGA (2)
GGAGTAAGAA
GGTCACACTA (3)
GTCATAGCTG (2)
GTTGTCTTTG
TGGTAGAATG
TTCACTAACC
TTTATAAACT (2)
TTTCTGTATG
TTTCTTGTTT (2)
280.10.2801
P10.5 crx- retinaAAAAGCAAGA (2)
CACAAAGACA (2)
CCCAAAGACA
GCCTCCTGGG (4)
GGAGTAAGAA
GGAGTAAGAC
GGTCACACTA (3)
GTTGTCTTTG
GTTTATTAAA (2)
TGGTAGAATG
TTTATAAACT (2)
TTTCTGTATG
TTTCTTGTTT (2)
277.10.2771
P10.5 crx+ retinaAAAAGCAAGA (2)
AAAATACAAA (2)
CACAAAGACA (2)
CCCAAAGACA
GCCTCCTGGG (4)
GGAAGAGGGA (2)
GGAGTAAGAA
GGCTCCCCAG (2)
GGTCACACTA (3)
GTTGTCTTTG
TGGTAGAATG
TTTATAAACT (2)
TTTCTGTATG
151.70.1517
Adult retinalAAAAGCAAGA (2)
ATGGTGACTC
CACAAAGACA (2)
CCCAAAGACA
CCCAAGGACA (3)
GAATTTGGGG
GCCTCCTGGG (4)
GGAGTAAGAA
GGAGTAAGAC
GGTCACACTA (3)
GTCATAGCTG (2)
GTTGTCTTTG
TGGTAGAATG
TTTCTGTATG
124.60.1246
ONLAAAAGCAAGA (2)
AAAAGGAAAA (2)
CACAAAGACA (2)
CCCAAAGACA
GCCTCCTGGG (4)
GGAGTAAGAA
GGTCACACTA (3)
GTCATAGCTG (2)
GTTGTCTTTG
GTTTCTGCAT (2)
TTCACTAACC
TTCCTGTATG
TTCTGGTGGT (3)
TTTATAAACT (2)
TTTCTGTATG
TTTCTTGTTT (2)
122.40.1224